Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2015, Volume: 14, Issue: 2

  Research Article

 1. Hayat Bilgisi Dersi ve Çoklu Zekâ Alanları: İkinci Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarının Değerlendirilmesi
  Mustafa BEKTAŞ , Ebru UZUNKOL
  EEO. 2015; 14(2): 364-378
  » Abstract » PDF

 2. Öğretmenlerin Algılarına Göre Öğrenen Örgüt ve Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Ahmet AYIK , Gönül ŞAYİR
  EEO. 2015; 14(2): 379-394
  » Abstract » PDF

 3. 7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematikve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi
  Betül YENİTERZİ , Mine IŞIKSAL BOSTAN
  EEO. 2015; 14(2): 407-420
  » Abstract » PDF

 4. Şiddetin Yaygın Olduğu Okullarda Öğrencilerin Okul İklimine İlişkin Algıları
  Özlem KARAMAN , Filiz YURTAL
  EEO. 2015; 14(2): 421-429
  » Abstract » PDF

 5. Empati Geliştirme Grup Rehberliği Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Etkisi
  Tuğba YILMAZ BİNGÖL , Recep UYSAL
  EEO. 2015; 14(2): 430-437
  » Abstract » PDF

 6. Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi
  Bilge GÖK , Kübra ATALAY KABASAKAL , Sevda ÇETİN
  EEO. 2015; 14(2): 438-448
  » Abstract » PDF

 7. Okul Öncesi Eğitimi Döneminde İsim Yazma Becerilerinin İncelenmesi
  Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN , Emine MUSLUGÜME , Çiğdem HUZ , Gülhan YILMAZ , Beste ÖZTÜRK
  EEO. 2015; 14(2): 449-458
  » Abstract » PDF

 8. Periyodik Sistem Konusu ve Analojilerle Öğretim Modeli: Yöntem, Cinsiyet ve Motivasyon Faktörlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
  Nursen Azizoğlu , Sevgi Aslan , Saadet Pekcan
  EEO. 2015; 14(2): 472-488
  » Abstract » PDF

 9. Computer and Internet Use Self-Efficacy Scale for Elementary School Teachers: Validity and Reliability Studies
  Süleyman Nihat ŞAD , Okay DEMİR
  EEO. 2015; 14(2): 489-510
  » Abstract » PDF

 10. Using Structural Equation Modeling to Investigate Students’ Reading Comprehension Abilities
  Aylin ALBAYRAK SARI
  EEO. 2015; 14(2): 511-521
  » Abstract » PDF

 11. Sokakta Çalışmak ve Gelir Düzeyi Erinlerin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Etki Eder mi? (Diyarbakır İli Örneği)*
  Mehmet Ali YILDIZ , Baki DUY
  EEO. 2015; 14(2): 522-537
  » Abstract » PDF

 12. İlköğretim Öğrencilerinin Resimsel Anlatımlarında Müzik İmgesi ve Okuldaki Müzik Dersiyle İlişkisi
  Salim SEVER
  EEO. 2015; 14(2): 538-556
  » Abstract » PDF

 13. Türkiye’de Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
  İlkay ABAZAOĞLU , Yılmaz YILDIZHAN , Murat YATAĞAN
  EEO. 2015; 14(2): 557-573
  » Abstract » PDF

 14. Mesleki Gelişim: Öğrenen olarak Öğretmen Eğitimcileri
  Tuba GOKMENOGLU , Gizem BEYAZOVA , Alçin KILIÇOĞLU
  EEO. 2015; 14(2): 574-592
  » Abstract » PDF

 15. Türkiye’de Eğitime Erişimin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Nurhayat GÜREL , Sadık KARTAL
  EEO. 2015; 14(2): 593-608
  » Abstract » PDF

 16. Effects of Virtual Experiments Oriented Science Instruction on Students’ Achievement and Attitude
  Özge SARI AY , Serkan YILMAZ
  EEO. 2015; 14(2): 609-620
  » Abstract » PDF

 17. Okul Müdürlerinin Okul Geliştirme Yönetim Ekibine İlişkin Görüşleri
  İdris ŞAHİN
  EEO. 2015; 14(2): 621-633
  » Abstract » PDF

 18. School Administrators’ Tendencies towards Change
  Suzan Canlı, Hasan Demirtaş, Niyazi Özer
  EEO. 2015; 14(2): 634-646
  » Abstract » PDF

 19. The Psychological Needs of Prospective Classroom Teachers
  Dilek GENÇTANIRIM, Bayram TAY
  EEO. 2015; 14(2): 647-656
  » Abstract » PDF

 20. The Adaptation of Students’ Adaptive Learning Engagement in Science Scale into Turkish
  Mehmet İkbal YETİŞİR , Eren CEYLAN
  EEO. 2015; 14(2): 657-670
  » Abstract » PDF

 21. Evaluating the Readability Levels of Elementary School Textbooks Regarding Students with Learning Disabilities
  Orhan Çakıroğlu
  EEO. 2015; 14(2): 671-681
  » Abstract » PDF

 22. A Qualitative Research on 2nd Grade Teachers’ Opinions about 2nd Grade English Language Teaching Curriculum
  Orhan İYİTOĞLU , Bülent ALCI
  EEO. 2015; 14(2): 682-696
  » Abstract » PDF

 23. Editorial

 24. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri İçin Hazırlanan Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterliğini Geliştirme Programının Etkililiği
  Murat TOPAL , Özcan Erkan AKGÜN
  EEO. 2015; 14(2): 697-712
  » Abstract » PDF

 25. Research Article

 26. Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education
  Murat TOPAL , Özcan Erkan AKGÜN
  EEO. 2015; 14(2): 697-712
  » Abstract » PDF

 27. Writing and Its Use as a Learning Tool from Teachers’ Perspective: Instrument Development and a Pilot Implementation
  Bilge OZTURK , Murat GUNEL
  EEO. 2015; 14(2): 713-733
  » Abstract » PDF

 28. Kindergartners’ Mental Models of the Shape of the Earth
  Mesut Saçkes, Halil İbrahim Korkmaz
  EEO. 2015; 14(2): 734-743
  » Abstract » PDF

 29. Middle School Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Regarding Student Knowledge about Quadrilaterals
  Elif Nur AKKAŞ , Elif TÜRNÜKLÜ
  EEO. 2015; 14(2): 744-756
  » Abstract » PDF

 30. The Solution Focused Inventory: Reliability and Validity Study
  Faika ŞANAL KARAHAN, Erdal HAMARTA
  EEO. 2015; 14(2): 757-769
  » Abstract » PDF

 31. Secondary School Teachers’ Problems Encountered In the 4+4 +4 Intermittent Compulsory Education System (Elazıg Case)
  Birsel AYBEK , Serkan ASLAN
  EEO. 2015; 14(2): 770-786
  » Abstract » PDF

 32. Evaluation of the Post-Graduate Theses on Teacher Education in Turkey
  Mehmet Fatih AYAZ , Behçet ORAL , Mikail SÖYLEMEZ
  EEO. 2015; 14(2): 787-802
  » Abstract » PDF


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS