Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


EEO. Year: 2016, Volume: 15, Issue: 1

  Research Article

 1. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri
  Yasin Akay ,Murat Çırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar
  EEO. 2016; 15(1): 1-22
  » Abstract » PDF

 2. Book Review

 3. Erdem, A., R. (2013). Öğretmen Yetiştirmenin Bugünü ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN 978-605-5213-29-9.
  Arş. Gör. Feyzi KAYSI
  EEO. 2016; 15(1): 1-2
  » Abstract » PDF

 4. Loughran, J., Berry, A. and Mulhall, P. (2012).Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge
  Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN ,Şafak ULUÇINAR SAĞIR
  EEO. 2016; 15(1): 3-6
  » Abstract » PDF

 5. Research Article

 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri
  İ. Elif Yetkin Özdemir ,Mesture Kayhan Altay
  EEO. 2016; 15(1): 23-29
  » Abstract » PDF

 7. 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri
  Elif Türnüklü ,Ayşe Simge Ergin
  EEO. 2016; 15(1): 40-52
  » Abstract » PDF

 8. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri
  Süleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER
  EEO. 2016; 15(1): 53-76
  » Abstract » PDF

 9. 48-60 Aylık Çocukların Öğretmen Kavramına Yönelik Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi
  Berat Ahi ,Mehmet Akif Cingi ,Abdullah Oğuzhan Kıldan
  EEO. 2016; 15(1): 77-90
  » Abstract » PDF

 10. Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Gökhan Atik ,Oya Yerin Güneri
  EEO. 2016; 15(1): 91-103
  » Abstract » PDF

 11. Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Görüşleri
  Merve Avcı ,Hatice Memişoğlu
  EEO. 2016; 15(1): 104-124
  » Abstract » PDF

 12. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi
  Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yüce,Mehmet Kiraç,Çağatay Kilimlioğlu
  EEO. 2016; 15(1): 125-135
  » Abstract » PDF

 13. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi
  Nurten Karacan Özdemir
  EEO. 2016; 15(1): 136-147
  » Abstract » PDF

 14. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Azmi Türkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Üner
  EEO. 2016; 15(1): 148-159
  » Abstract » PDF

 15. Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek
  Arzu Akar Gençer ,Berrin Akman
  EEO. 2016; 15(1): 160-171
  » Abstract » PDF

 16. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı
  Fatih Öztürk ,Elvan Günel
  EEO. 2016; 15(1): 172-185
  » Abstract » PDF

 17. Two Distinct Perspectives on Ratios: Additive and Multiplicative Relationships between Quantities
  İbrahim Burak Ölmez
  EEO. 2016; 15(1): 186-203
  » Abstract » PDF

 18. Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü
  Emine Babaoğlan ,Ejder Çelik ,Hülya Çakır
  EEO. 2016; 15(1): 204-218
  » Abstract » PDF

 19. Farklı Eğitim Programlarıyla Yetişen Öğretmenlerin Hizmet Öncesinde Aldıkları Eğitimin Etkililiğine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Kamil Yıldırım
  EEO. 2016; 15(1): 219-233
  » Abstract » PDF

 20. 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi
  Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan
  EEO. 2016; 15(1): 234-250
  » Abstract » PDF

 21. Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinin Okuma ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma
  Birkan Güldenoğlu ,Tevhide Kargın ,Cevriye Ergül
  EEO. 2016; 15(1): 251-272
  » Abstract » PDF

 22. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sibel Açışlı
  EEO. 2016; 15(1): 273-285
  » Abstract » PDF

 23. Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
  Semra Öztürk Özgönenel ,Alev Girli
  EEO. 2016; 15(1): 286-298
  » Abstract » PDF


AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS