ISSN 1305-3515
 

EEO. Year: 2016, Volume: 15, Issue: 2

  Research Article
 1. Öğretim Uygulaması: Ekmeğimiz Küflenmesin
  Vildan Çayak ,Sibel Telli
  EEO. 2016; 15(2): 1-10
  » Abstract » PDF

 2. Research Article
 3. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Konusundaki Matematiksel Dil Becerilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Zeynep Çakmak ,Ömer Faruk Çetin ,Mehmet Bektemir
  EEO. 2016; 15(2): 299-317
  » Abstract » PDF

 4. Research Article
 5. Eğitim Liderliği ve Yönetimi Kapsamında 2012 Yılında Yayınlanmış Olan Makalelerin Amaç ve Yöntem Bakımından Değerlendirilmesi
  Deniz Gülmez ,Mustafa Yavuz
  EEO. 2016; 15(2): 318-329
  » Abstract » PDF

 6. Research Article
 7. Ergenlikte Saplantılı İnternet Kullanımın Ebeveyn ve Ergenlerin Bildirimine Dayalı Olarak İncelenmesi
  Yalçın Özdemir ,Yaşar Kuzucu ,Şerife Ak
  EEO. 2016; 15(2): 330-343
  » Abstract » PDF

 8. Research Article
 9. Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Bulunan İlkokullardaki Sınıf Kütüphanelerinin Yeterliliklerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Gülhiz Pilten ,Nalan Tolğay
  EEO. 2016; 15(2): 344-366
  » Abstract » PDF

 10. Research Article
 11. Okul Öncesi Eğitim Programı ve Örtük Program Bağlamında Akıl Yürütme Becerilerinin Yeri
  Nisa Başara Baydilek ,Adil Türkoğlu
  EEO. 2016; 15(2): 367-377
  » Abstract » PDF

 12. Research Article
 13. Köy ve Kasabalarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleğin İlk Yılında Yaşadıkları Güçlükler
  Mustafa Öztürk
  EEO. 2016; 15(2): 378-390
  » Abstract » PDF

 14. Research Article
 15. Öğretmen Liderler: Öğretmen Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Aydın Balyer
  EEO. 2016; 15(2): 391-407
  » Abstract » PDF

 16. Research Article
 17. İlkokul 4. Sınıflarda Matematik Tarihi Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
  Ezgi Ersoy ,Cumali Öksüz
  EEO. 2016; 15(2): 408-420
  » Abstract » PDF

 18. Research Article
 19. Yıldızlarla İlgili Yapılan Bazı Çalışmaların Tematik İncelenmesi
  Ebru Ezberci Çevik ,Mehmet Altan Kurnaz
  EEO. 2016; 15(2): 421-442
  » Abstract » PDF

 20. Research Article
 21. Sorgulamaya Dayalı Laboratuvarlara İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Şenol Şen ,Ayhan Yılmaz ,Ümit Işık Erdoğan
  EEO. 2016; 15(2): 443-468
  » Abstract » PDF

 22. Research Article
 23. Türkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Görüşleri
  Hasan Basri Kansızoğlu
  EEO. 2016; 15(2): 469-486
  » Abstract » PDF

 24. Research Article
 25. Resimli Çocuk Kitapları ve Okur-Tepki Teorisi
  Mustafa Ulusoy
  EEO. 2016; 15(2): 487-497
  » Abstract » PDF

 26. Research Article
 27. Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı: Ağaç Bilimcilerin Araştırmaları Projesi
  Arzu Arıkan ,İlayda Kimzan
  EEO. 2016; 15(2): 498-528
  » Abstract » PDF

 28. Research Article
 29. İlkokul 4. Sınıf İçin Hazırlanan Bilimsel Süreç Becerileri Programının Etkililiğinin Belirlenmesi
  Fatma Betül Kurnaz ,Ömer Kutlu
  EEO. 2016; 15(2): 529-547
  » Abstract » PDF

 30. Research Article
 31. Origami in Mathematics Education: The Development and Validation of an Origami-Related Self-Efficacy Scale
  Okan Arslan ,Mine Işıksal Bostan
  EEO. 2016; 15(2): 548-559
  » Abstract » PDF

 32. Research Article
 33. 4+4+4 Eğitim Sisteminin Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yansıması: Öğretmen Görüşleri
  Emine Gül Özenç ,Zeynel Ersin Özcan ,Feramuz Güçlü,Ebru Keser Güney
  EEO. 2016; 15(2): 560-580
  » Abstract » PDF

 34. Research Article
 35. Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testinin Geliştirilmesi
  Hakan Ülper ,Kutlay Yağmur
  EEO. 2016; 15(2): 581-593
  » Abstract » PDF

 36. Research Article
 37. Türk Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırma ve Yönelimler: 2005 – 2014 Yılları Arası Bir İçerik Analizi
  Fulya Kula Wassink ,Özlem Sadi
  EEO. 2016; 15(2): 594-614
  » Abstract » PDF

 38. Research Article
 39. İstatistiksel Veri Analizinde R Yazılımı Ve Kullanımı
  C. Deha Doğan ,Müge Uluman
  EEO. 2016; 15(2): 615-634
  » Abstract » PDF

 40. Research Article
 41. Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Görüşleri (Niğde İli Örneği)
  Damla Bulut ,Yasemin Gülsoy
  EEO. 2016; 15(2): 635-649
  » Abstract » PDF

 42. Research Article
 43. “Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor” Projesinin Değerlendirilmesi
  Derya G. Yıldız ,Hasan Çetin ,Abbas Türnüklü ,Mustafa Tercan ,Cemile Çetin ,Tarkan Kaçmaz
  EEO. 2016; 15(2): 650-670
  » Abstract » PDF

 44. Research Article
 45. Öz Değerlendirme Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
  İlker Kösterelioğlu ,Ümit Çelen
  EEO. 2016; 15(2): 671-681
  » Abstract » PDF

 46. Research Article
 47. Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması
  Can Güldüren ,Levent Çetinkaya ,Hafize Keser
  EEO. 2016; 15(2): 682-695
  » Abstract » PDF

 48. Research Article
 49. PISA 2012 Türkiye Verilerine Göre Öğrencilerin Matematik Anksiyetesinin Sınıflandırıcıları
  Cemre Erten Tatlı ,Derya Atalan Ergin ,Ergül Demir
  EEO. 2016; 15(2): 696-707
  » Abstract » PDF

 50. Research Article
 51. Araştırma Temelli Öğrenmenin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum ve Araştırma Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Gülnihal Alkan Dilbaz ,Tuğba Yanpar Yelken ,Sinan Özgelen
  EEO. 2016; 15(2): 708-722
  » Abstract » PDF

 52. Research Article
 53. Varied Strategies In Improving The Linguistic Competence Of Selected Elementary Teachers: An Action Research
  Analyn D. Saavedra
  EEO. 2016; 15(2): 723-727
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2016.52135