ISSN 1305-3515
 

EEO. Year: 2018, Volume: 17, Issue: 4

  Opinions
 1. Okul Öncesi Eğitimde Sistemi Genişletmek: Aile-Ebeveyn “Bağlılığı, İşbirliği, Katılımı ve Eğitimi”
  Hasibe Özlen Demircan
  EEO. 2018; 17(4): 1-19
  » Abstract » PDF

 2. Research Article
 3. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları ve Denetim Odağı Eğilimleri
  Gülşen Öztürk Yurtseven ,Kevser Özaydınlık
  EEO. 2018; 17(4): 1765-1784
  » Abstract » PDF

 4. Research Article
 5. Web Forum as a Means of Development of Sociocultural Skills of University Students Specializing in Translation and Interpreting
  Olga V. Baykova ,Vera K. Vlasova
  EEO. 2018; 17(4): 1785-1796
  » Abstract » PDF

 6. Research Article
 7. Okul İklimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Suzan Canlı ,Hasan Demirtaş ,Niyazi Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1797-1811
  » Abstract » PDF

 8. Research Article
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemlerine Yönelik Kavramsal Anlamalarının İncelenmesi
  Aslıhan Osmanoğlu ,Meriç Özgeldi
  EEO. 2018; 17(4): 1812-1829
  » Abstract » PDF

 10. Research Article
 11. Kliniksel Denetim Modelinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uygulanabilirliği İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
  Süleyman Göksoy ,Zeynep Öztürk
  EEO. 2018; 17(4): 1830-1846
  » Abstract » PDF

 12. Research Article
 13. Risky Play in Early Childhood Education: A Risk Worth Taking
  Fatma Yalçın ,Feyza Tantekin Erden
  EEO. 2018; 17(4): 1847-1860
  » Abstract » PDF

 14. Research Article
 15. Ortaokul Fen Laboratuvarı Akademik Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  İsa Deveci
  EEO. 2018; 17(4): 1861-1876
  » Abstract » PDF

 16. Research Article
 17. Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyetle İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi
  Demet Pekşen Süslü ,Ayla Oktay
  EEO. 2018; 17(4): 1877-1895
  » Abstract » PDF

 18. Research Article
 19. Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses
  Emine Şendurur ,Zahide Yıldırım
  EEO. 2018; 17(4): 1896-1911
  » Abstract » PDF

 20. Research Article
 21. Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmelerde Yazılı Yoklamalarda Kullandıkları Açık Uçlu Maddeleri Hazırlama Yeterlikleri
  Beyza İnceçam ,Ergül Demir ,Ece Demir
  EEO. 2018; 17(4): 1912-1927
  » Abstract » PDF

 22. Research Article
 23. An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy
  Hasret Nuhoğlu ,Yeşim İmamoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 1928-1943
  » Abstract » PDF

 24. Research Article
 25. The Analysis of the Levels of 4th Grade Students Conscious Usage of School Canteen
  Halil İbrahim Sağlam ,Duygu Özdemir
  EEO. 2018; 17(4): 1944-1959
  » Abstract » PDF

 26. Research Article
 27. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Tuncay Ergene ,Selen Demirtaş Zorbaz ,Dilek Gençtanırım Kurt ,Arif Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1960-1971
  » Abstract » PDF

 28. Research Article
 29. Oyunlarla Matematik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi
  Neslihan Usta ,Ayşe Derya Işık ,Fatih Taş ,Gonca Gülay ,Gülsün Şahan ,Süreyya Genç ,Fatma Diri ,Özge Demir ,Kazım Küçük
  EEO. 2018; 17(4): 1972-1987
  » Abstract » PDF

 30. Research Article
 31. Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Celal Teyyar Uğurlu , Kadir Beycioğlu , Seyfettin Abdurrezzak
  EEO. 2018; 17(4): 1988-2005
  » Abstract » PDF

 32. Research Article
 33. Attitudes towards Psychological Help-Seeking among Preservice Primary School Teachers
  Eda Çürükvelioğlu Köksal
  EEO. 2018; 17(4): 2006-2012
  » Abstract » PDF

 34. Research Article
 35. Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri
  Pınar Mıhcı Türker , Pınar Mıhcı Türker
  EEO. 2018; 17(4): 2013-2029
  » Abstract » PDF

 36. Research Article
 37. Öğretmen Adaylarının Akran Liderli Tartışmalar Sonrası Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konulara İlişkin Bilgi ve Görüşleri
  Nurhan Öztürk , Ayşe Yenilmez Türkoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2030-2048
  » Abstract » PDF

 38. Research Article
 39. Yaratıcı Düşünmeyi Destekleyici Bir Bağlantıcı Öğrenme Etkinliği: Analoji Duvarı
  Betül Babayiğit , Yaprak Alagöz Hamzaj , Çiğdem Suzan Çardak
  EEO. 2018; 17(4): 2049-2074
  » Abstract » PDF

 40. Research Article
 41. Kırsal Bir Bölgede Hizmetkar Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Salih Ekinci , Gökhan Kılıçoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2075-2090
  » Abstract » PDF

 42. Research Article
 43. Kırsal Bir Bölgede Hizmetkar Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Salih Ekinci , Gökhan Kılıçoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2075-2090
  » Abstract » PDF

 44. Research Article
 45. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Ödül, Ceza ve Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri
  Hülya Pehlivan , Pınar Köseoğlu , Zeynep Şen
  EEO. 2018; 17(4): 2091-2109
  » Abstract » PDF

 46. Research Article
 47. lkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi)
  Serpil Özdemir ,Havva Nur Şerbetçi
  EEO. 2018; 17(4): 2110-2123
  » Abstract » PDF

 48. Research Article
 49. The Predictive Role of Temperamental Traits and Inbibitory-Control Skills on Ego Resiliency of Preschool Children
  Dilan Bayındır ,Asude Balaban Dağal ,Ozana Ural
  EEO. 2018; 17(4): 2124-2135
  » Abstract » PDF

 50. Research Article
 51. Preferences of Sixth Grade Students on Multiple Representations Used in Fraction Operations
  Fatma Kara ,Lütfi İncikabı
  EEO. 2018; 17(4): 2136-2150
  » Abstract » PDF

 52. Research Article
 53. Öğretmenlerin Sınıf İçi Değerlendirme Zamanları ve Sıklıkları
  Tuba Acar Erdol ,Hülya Yıldızlı
  EEO. 2018; 17(4): 2151-2169
  » Abstract » PDF

 54. Research Article
 55. Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri
  Kemal Kayıkçı ,İzzet Özdemir ,Gülnar Özyıldırım
  EEO. 2018; 17(4): 2170-2187
  » Abstract » PDF

 56. Research Article
 57. Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  Barış Sarısoy ,Yavuz Erişen
  EEO. 2018; 17(4): 2188-2215
  » Abstract » PDF

 58. Research Article
 59. İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimine Etki Eden Değerler
  Yücel Gelişli ,Lazura Kazykhankyzy ,Meruyert Shauyenova
  EEO. 2018; 17(4): 2216-2218
  » Abstract » PDF

 60. Research Article
 61. Gender influence on Emotional Intelligence of adults
  Dr. Sr. Cathelina, S. Antonysamy*, Dr. J. M. Asgarali Patel, Dr. A. Velayudhan
  EEO. 2018; 17(4): 2219-2224
  » Abstract » PDF

 62. Research Article
 63. Marketing information systems and their role in supporting the competitive capabilities of sports clubs
  Mohamed aly asddik Mohamed
  EEO. 2018; 17(4): 2225-2234
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507007

 64. Research Article
 65. The Hindu English Newspaper And The Social Problems
  C. SHEELA , Dr. J.PRINCELY ISAAC CHRISTUDOSS
  EEO. 2018; 17(4): 2235-2241
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507008

 66. Research Article
 67. A Study Of Colonial Constructions And Buildings For The Administrative Facility Of Tiruchirappalli
  S. Nallathambi, Dr S. Xavier
  EEO. 2018; 17(4): 2242-2257
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507009

 68. Research Article
 69. Theoretical Perspectives Of Corporate Environmental Reporting: An Overview
  Dr. Neeraj Goyal
  EEO. 2018; 17(4): 2258-2274
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507010

 70. Research Article
 71. A Study On The Dress – Culture Of The Tai-Ahoms Of Assam
  Mouchumi Phukan
  EEO. 2018; 17(4): 2288-2291
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507012

 72. Research Article
 73. Use Of Technology In Teaching And Learning
  Dr. Sonam Bansal
  EEO. 2018; 17(4): 2292-2303
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507013

 74. Research Article
 75. Causes And Impact Of Poverty On The Economy Of Pakistan
  Dr. Rizwana Faseel Hussain , Aziz Ahmad
  EEO. 2018; 17(4): 2304-2308
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507014

 76. Research Article
 77. Financial Issues Impacting Health And Solutions
  Dr. Vishwambhar V. Jadhav
  EEO. 2018; 17(4): 2309-2313
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507015

 78. Research Article
 79. Transformation Of India: A Study Of Women’s Empowerment Through Education
  Bilal Ahmad Shah , Dr. Mohd Arif Hussain Bhat
  EEO. 2018; 17(4): 2314-2320
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507016

 80. Research Article
 81. Approximate Bayes For Generalized Compound Rayleigh Distribution With Quadratic Loss
  Prof. Uma Srivastava, Parul Yadav, Satya Prakash Singh
  EEO. 2018; 17(4): 2321-2328
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.507017