ISSN 1305-3515
 

EEO. Year: 2018, Volume: 17, Issue: 3

  Opinions

 1. Tarihyazımında Rastlantısal Nedenler Tartışması: Karşıolgusal Düşünce Ve Tarihin Tarih Eğitimi Ve Öğretiminde Kullanılması
  Mehmet Elban , Okan Yetişensoy
  EEO. 2018; 17(3): 1-17
  » Abstract » PDF

 2. Research Article

 3. Reviewing the Implementation of Life Sciences Curriculum in Turkey Using Elicitation Techniques
  Pervin Oya Taneri , Cennet Engin Demir
  EEO. 2018; 17(3): 1-22
  » Abstract » PDF

 4. Book Review

 5. EKOLOJİK ZEKÂ Satın Aldıklarımızın Saklı Etkilerini Bilmek Her Şeyi Nasıl Değiştirebilir?
  Bilgi Başak ÖZGÜN
  EEO. 2018; 17(3): 1-4
  » Abstract » PDF

 6. KİTAP İNCELEMESİ: Doğru Bilinen Yanlışlardan, Yanlış Bilinen Doğrulara: FİZİKTE KAVRAM YANILGILARI
  Salih Değirmenci , Orhan Karamustafaoğlu
  EEO. 2018; 17(3): 5-18
  » Abstract » PDF

 7. Research Article

 8. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay
  EEO. 2018; 17(3): 1150-1167
  » Abstract » PDF

 9. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi
  Serhat Odluyurt , Hülya Ceren Tutuk , Tezcan Çavuşoğlu
  EEO. 2018; 17(3): 1168-1189
  » Abstract » PDF

 10. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Destan Türünün Öğretimi Açısından İncelenmesi
  Sevtap Yazar
  EEO. 2018; 17(3): 1190-1203
  » Abstract » PDF

 11. Bilingual Education Policy and Indonesian Students’ Learning Strategies
  Amirul Mukminin , Eddy Haryanto , Sutarno Sutarno , Siti Rahma Sari , Lenny Marzulina , Hadiyanto , Akhmad Habibi
  EEO. 2018; 17(3): 1204-1223
  » Abstract » PDF

 12. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Servet Kardeş , Berrin Akman
  EEO. 2018; 17(3): 1224-1237
  » Abstract » PDF

 13. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Murat Sinan Özkan , Selim Gündoğan , Jale Eldeleklioğlu
  EEO. 2018; 17(3): 1238-1251
  » Abstract » PDF

 14. Çoklu yetersizliğe sahip çocuğu olan annelerin yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi
  Müzeyyen Eldeniz Çetin , Mihriban Sönmez
  EEO. 2018; 17(3): 1252-1267
  » Abstract » PDF

 15. Investigation of Relations among Middle School (Junior High School) Students’ Gender, Learning Approaches, Perceptions of Learning Environment and Science Achievement
  Yezdan Boz , Sevda Yerdelen Damar , Hatice Belge Can
  EEO. 2018; 17(3): 1268-1282
  » Abstract » PDF

 16. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya
  EEO. 2018; 17(3): 1283-1301
  » Abstract » PDF

 17. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  İbrahim Uysal , Selin Sarıça
  EEO. 2018; 17(3): 1302-1316
  » Abstract » PDF

 18. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri
  Zülfiye Zeybek , Aslıhan Üstün , Ahmet Birol
  EEO. 2018; 17(3): 1317-1335
  » Abstract » PDF

 19. Eleştirel Pedagojinin Eğitim Sistemindeki Görünümü: Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma
  Hilal Büyükgöze , Leyla Yılmaz Fındık
  EEO. 2018; 17(3): 1336-1352
  » Abstract » PDF

 20. İlkokul 4. Sınıf Düzeyindeki Fen Eğitimi Araştırmalarının Tematik İçerik Analizi
  Hasan Bağ , Muammer Çalık
  EEO. 2018; 17(3): 1353-1377
  » Abstract » PDF

 21. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları
  Sevda GÖKTEPE YILDIZ , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
  EEO. 2018; 17(3): 1378-1401
  » Abstract » PDF

 22. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi
  Hilal Güşta Şahin , Süleyman Doğu
  EEO. 2018; 17(3): 1402-1416
  » Abstract » PDF

 23. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
  Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTÜRK
  EEO. 2018; 17(3): 1417-1443
  » Abstract » PDF

 24. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim ve Öğrenmelerinin Desteklenmesinde Pedagojik Dokümantasyonun Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Mehmet Buldu , Figen Şahin , Arif Yılmaz
  EEO. 2018; 17(3): 1444-1462
  » Abstract » PDF

 25. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi
  Alican Gülle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay
  EEO. 2018; 17(3): 1463-1475
  » Abstract » PDF

 26. Review Article

 27. A Review of the Assessment Tools for the Student-Led Cognitive Outcomes/Contributions in the Sense of Inquiry-based Teaching
  Yılmaz SOYSAL
  EEO. 2018; 17(3): 1476-1495
  » Abstract » PDF

 28. Research Article

 29. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi
  Merve KOCAGÜL SAĞLAM , Gül ÜNAL ÇOBAN
  EEO. 2018; 17(3): 1496-1510
  » Abstract » PDF

 30. Prevention of suicidal behaviour of сhildren on the basis of art-pedagogical activity
  Alyia M. Kudaibergenova , Gulmira A. Kassen , Anar B. Mukasheva , Bakyt A. Arynova
  EEO. 2018; 17(3): 1511-1523
  » Abstract » PDF

 31. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar
  Kibar AKTIN
  EEO. 2018; 17(3): 1524-1547
  » Abstract » PDF

 32. A Systematic Review of Teachers’ Questioning in Turkey between 2000-208
  Başak Çalık , Meral Aksu
  EEO. 2018; 17(3): 1548-1565
  » Abstract » PDF

 33. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden
  EEO. 2018; 17(3): 1566-1582
  » Abstract » PDF

 34. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri
  Demet Sever , Betül Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagöz Hamzaj
  EEO. 2018; 17(3): 1583-1603
  » Abstract » PDF

 35. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
  Serkan Demir , Elif Üstün
  EEO. 2018; 17(3): 1604-1618
  » Abstract » PDF

 36. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları
  Kıvanç BOZKUŞ , Yüksel GÜNDÜZ
  EEO. 2018; 17(3): 1619-1630
  » Abstract » PDF

 37. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları
  Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zübeyde Zeynep Özen
  EEO. 2018; 17(3): 1631-1643
  » Abstract » PDF

 38. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları
  İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu
  EEO. 2018; 17(3): 1644-1661
  » Abstract » PDF

 39. Are Tomorrow’s Teachers Ready to Save Lives in Cases of Emergency?
  Gülçin Gülmez Dağ
  EEO. 2018; 17(3): 1662-1671
  » Abstract » PDF

 40. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi
  Esat AVCI , Özgül SU ÖZENİR
  EEO. 2018; 17(3): 1672-1690
  » Abstract » PDF

 41. Adaptation of Engagement Questionnaire to Turkish for Science Classes: Validity and Reliability Study
  Fatma Melike Uçar , Semra Sungur
  EEO. 2018; 17(3): 1691-1705
  » Abstract » PDF

 42. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri
  Şule Elmalı , Fatime Balkan Kıyıcı
  EEO. 2018; 17(3): 1706-1718
  » Abstract » PDF

 43. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Zeynep Şimşir , Bülent Dilmaç
  EEO. 2018; 17(3): 1719-1737
  » Abstract » PDF

 44. Uyarlama Çalışmaları ile Kaynaştırma için Hazırlanmak
  Zeynep Temiz , Asiye Parlak Rakap
  EEO. 2018; 17(3): 1738-1750
  » Abstract » PDF

 45. Liseli Ergenlerde Okula Aidiyet Duygusu: Umutsuzluk ve Yalnızlık ile İlişkileri
  Fatma ALTINSOY , Kübra KARAKAYA ÖZYER
  EEO. 2018; 17(3): 1751-1764
  » Abstract » PDF

 46. INTERNATIONAL AGRICULTURE TRADE LEGAL ISSUES
  Abdul Ghaffar Korai, Abdul Samad, Ahad Ghaffar, Javed Ahmed, Imtiaz Ahmed Memon
  EEO. 2018; 17(3): 1790-1797
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline. 2018.466431

 47. A proposed model for sustainable human development as an effective input to enrich the mechanisms of administrative empowerment for members of sports Unions
  Mohamed aly asddik Mohamed
  EEO. 2018; 17(3): 1765-1789
  » Abstract » PDF

 48. (Milestone Of Training: A Trend Set For An Effective Action)
  Dr. Rizwana Faseel Hussain
  EEO. 2018; 17(3): 1804-1817
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466434

 49. Review Article

 50. An Study Of The Effect Of Classroom Collaboration On The Attainments Of Students At The Secondary School Level
  Dr. Malik Amer Atta
  EEO. 2018; 17(3): 1818-1831
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466435

 51. Research Article

 52. Faculty Attitudes Toward The Teaching Excellence Award At Imam Abdulrahman Bin Faisal University: A Proposed Perspective
  Maha B. Bin Bakr
  EEO. 2018; 17(3): 1832-1854
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466436

 53. Kashmir Shawl: Industry, Trade And The State In A Historical Perspective (1600-1750 C.E.)
  Zahid Ahmad Dar , Umar Ahmad Khanday
  EEO. 2018; 17(3): 1855-1858
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466437

 54. A Study Of Selected Novels Of Rabindranath Tagore
  Dr.Kashyap Bishwas
  EEO. 2018; 17(3): 1859-1862
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466438

 55. The Unresolved Issues Of Women: A Study Of Socio-Economic And Political Status Of Boro Women Of Assam
  Topu Choudhury
  EEO. 2018; 17(3): 1863-1874
  » Abstract » PDF» doi: 10.17051/ilkonline.2018.466439