ISSN 1305-3515
 

Research Article 


Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Yaşar Kondakçı,Merve Zayim,Ömer Çalışkan.

Abstract
Bu çalışma okullarda öğretmen, yönetici ve rehber öğretmen olarak çalışan iş görenlerin değişime hazır olma düzeylerini ölçen Değişime Hazır Olma-Bilişsel, Duygusal, Kararlılık (DHO-BDK) ölçeğini geliştirme çalışmalarını içeren süreci anlatmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında, ilk ve ortaöğretim okullarından çalışan toplam 700 öğretmenden toplanan veri ölçeğin yapı geçerliliği ve güvenirliğine ilişkin destek sağlamıştır. Buna göre değişime hazır olmanın üç boyutu ortaya çıkmıştır: kararlılık boyutunda değişime hazır olma, duygu boyutunda değişime hazır olma ve bilişsel boyutta değişime hazır olma. İkinci aşamada, yine ilk ve ortaöğretim okullarında çalışan 603 öğretmenden oluşan bağımsız bir örneklemden toplanan veri 12 maddeli ve üç boyutlu yapıyı desteklemiştir. Kararlılık boyutunda değişime hazır olma, bilişsel boyutta değişime hazır olma ve duygu boyutunda değişime hazır olma için sırasıyla .90, .87 ve .75 düzeyinde Cronbach alfa değerleri bulunmuştur. DHO-BDK’nin ek geçerlik çalışmalarıyla politika yapıcılar ve okullardaki yöneticiler için iş görenlerin değişime hazır olmalarını değerlendirecekleri etkin bir araç olacağı ve buna bağlı olarak okullardaki değişim uygulamalarına yönelik olarak iş görenlerin olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olacak stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacağına inanılmaktadır.

Key words: Okul yönetimi, örgütsel değişim, değişime hazır olma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yaşar Kondakçı
Articles by Merve Zayim
Articles by Ömer Çalışkan
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EEO. 2013; 12(1): 23-35.


Web Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. https://ilkogretim-online.org/?mno=123327 [Access: September 08, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EEO. 2013; 12(1): 23-35.Vancouver/ICMJE Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EEO. (2013), [cited September 08, 2023]; 12(1): 23-35.Harvard Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan (2013) Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EEO, 12 (1), 23-35.Turabian Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. 2013. Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Elementary Education Online, 12 (1), 23-35.Chicago Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. "Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması." Elementary Education Online 12 (2013), 23-35.MLA (The Modern Language Association) Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan. "Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması." Elementary Education Online 12.1 (2013), 23-35. Print.APA (American Psychological Association) Style

Yaşar Kondakcı ,Merve Zayim ,Omer Calışkan (2013) Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Elementary Education Online, 12 (1), 23-35.