Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 


Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri

Yasin Akay,Murat Çırakoğlu,Burcu Hancı Yanar.

Abstract
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması deseniyle örülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ili Çiğli ilçesinde yer alan 3 farklı ortaokulda öğrenim gören 150 5. ve 6. sınıf öğrencisi ve bu okullarda görev yapan 32 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmalarda kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlar elde edilmiştir: Seçmeli derslerin seçiminde ağırlıklı olarak dış etkenlerin veya sağlanacak katkının göz önünde bulundurulduğu belirlenmiştir. Seçmeli derslerin işlenişine ilişkin elde edilen sonuçların ana dersi tekrar, pekiştirme ve desteklemeye yönelik etkinlikleri içerdiği tespit edilmiştir. Derslerin içeriğine ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerin birbirine yakın olduğu ortaya çıkmıştır. Derslerin yararları ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Ders sürecinde yaşanan duygu ve davranışlara ilişkin elde edilen verilere göre olumlu ve olumsuz görüşlerin birbirine yakın sayıda olduğu görülmüştür. Bu durum ile gözlem sonuçları genel olarak paralellik göstermektedir.

Key words: Seçmeli Ders, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim, Ortaokul


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yasin Akay
Articles by Murat Çırakoğlu
Articles by Burcu Hancı Yanar
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. EEO. 2016; 15(1): 1-22.


Web Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. https://ilkogretim-online.org/?mno=123956 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. EEO. 2016; 15(1): 1-22.Vancouver/ICMJE Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 1-22.Harvard Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar (2016) Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. EEO, 15 (1), 1-22.Turabian Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. 2016. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online, 15 (1), 1-22.Chicago Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. "Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri." Elementary Education Online 15 (2016), 1-22.MLA (The Modern Language Association) Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar. "Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri." Elementary Education Online 15.1 (2016), 1-22. Print.APA (American Psychological Association) Style

Yasin Akay ,Murat Cırakoğlu ,Burcu Hancı Yanar (2016) Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrenci ve Öğretmenlerinin Seçmeli Derslere İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online, 15 (1), 1-22.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS