Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri

İ. Elif Yetkin Özdemir,Mesture Kayhan Altay.

Abstract
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilerin matematiksel düşüncelerini ortaya çıkarabilme ve yorumlayabilme becerilerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bir ders kapsamında ikili grup olarak çalışan 20 öğretmen adayından bir ilköğretim öğrencisi (1-5. sınıflar) ile kesirler konusunda görüşme yapmaları ve bunu raporlaştırmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladığı raporlar ve görüşme kayıtları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çoğunluğunun öğrencinin düşüncesini ortaya çıkarabilecek inceleyici ve takibi sorular sormada ve görüşmeyi öğrencinin önceki yanıtlarını göz önünde bulundurarak yönlendirmede yetersiz kaldığı saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunun öğrencilerin yanıtlarının doğruluğuna odaklandığı, aceleci ve yüzeysel iddialarda bulunarak öğrencinin düşüncesi ile ilgili aşırı genellemeler yaptıkları saptanmıştır.

Key words: matematik eğitimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, pedagojik alan bilgisi, alan ve öğrenci bilgisi, kesirler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İ. Elif Yetkin Özdemir
Articles by Mesture Kayhan Altay
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. EEO. 2016; 15(1): 23-29.


Web Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. https://ilkogretim-online.org/?mno=123958 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. EEO. 2016; 15(1): 23-29.Vancouver/ICMJE Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 23-29.Harvard Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. EEO, 15 (1), 23-29.Turabian Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. Elementary Education Online, 15 (1), 23-29.Chicago Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri." Elementary Education Online 15 (2016), 23-29.MLA (The Modern Language Association) Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri." Elementary Education Online 15.1 (2016), 23-29. Print.APA (American Psychological Association) Style

İ. Elif Yetkin Ozdemir ,Mesture Kayhan Altay (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. Elementary Education Online, 15 (1), 23-29.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS