Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 


8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri

Elif Türnüklü,Ayşe Simge Ergin.

Abstract
Bu araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin prizma, piramit, koni ve silindire ilişkin imgelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin bu cisimlere ilişkin tanımları ve görsel olarak tanımaları incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitleme örneklemiyle belirlenen 20 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler analiz edilirken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre cisimlerin yüzey özelliklerinin imgelerde ön plana çıktığı görülmüştür. Öğrencilerin tanımlarında piramitlerin taban yüzeyine bağlı aşırı özellemeler, prizmaların 3 boyutlu cisimler olarak ifadesine bağlı aşırı genellemeler görülmüştür. Prototiplere bağlı imgenin her düzey öğrencide etkili olabildiği ve kavram yanılgılarına yol açabildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Sonuçlara dayalı olarak cisimlerin öğretiminde yol gösterici ipuçlarına ulaşılmıştır.

Key words: Kavram İmgesi, Cisimler, Cisim Tanımları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Elif Türnüklü
Articles by Ayşe Simge Ergin
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. EEO. 2016; 15(1): 40-52.


Web Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. https://ilkogretim-online.org/?mno=123961 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. EEO. 2016; 15(1): 40-52.Vancouver/ICMJE Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 40-52.Harvard Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin (2016) 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. EEO, 15 (1), 40-52.Turabian Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. 2016. 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. Elementary Education Online, 15 (1), 40-52.Chicago Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. "8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri." Elementary Education Online 15 (2016), 40-52.MLA (The Modern Language Association) Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin. "8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri." Elementary Education Online 15.1 (2016), 40-52. Print.APA (American Psychological Association) Style

Elif Turnuklu ,Ayşe Simge Ergin (2016) 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri. Elementary Education Online, 15 (1), 40-52.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS