Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri

Süleyman Nihat ŞAD,Yusuf Kenan ŞAHİNER.

Abstract
Bu araştırmanın amacı 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan yeni Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerini incelemektir. Araştırma karma araştırma desenlerinden yakınsayan paralel karma desene uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmına ilişkin veriler 116’sı öğretmen, 106’sı veli ve 193’ü öğrenci olmak üzere toplam 415 katılımcıdan, nitel kısmına ilişkin veriler ise 5 öğretmen, 6 öğrenci ve 6 veliden elde edilmiştir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen bu araştırmada, nicel veriler anket aracılığıyla, nitel veriler ise görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma sonunda hem nicel hem de nitel bulgular, yeni sistemin beraberinde getirdiği, öğrencilerin sınava kendi okullarında girmeleri, sınavın iki döneme yayılması, mazeret/telafi sınavının olması, puanlamada düzeltme formülünün kullanılmaması gibi yeni uygulamaların genel olarak olumlu karşılandığını göstermiştir. Katılımcılar bu uygulamaların öğrencilerin sınav stresi ve kaygısını azaltma konusunda etkili olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan TEOG’un zayıf yanlarına ilişkin bulguların başında TEOG sisteminin kökleşmiş bir sorun olan dershane ve özel ders ihtiyacını azaltmadığı ve sınav güvenliğinin yetersiz olduğu yönündeki görüşler gelmektedir.

Key words: Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (Teog), Merkezi Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Süleyman Nihat ŞAD
Articles by Yusuf Kenan ŞAHİNER
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. EEO. 2016; 15(1): 53-76.


Web Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. https://ilkogretim-online.org/?mno=123962 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. EEO. 2016; 15(1): 53-76.



Vancouver/ICMJE Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 53-76.



Harvard Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER (2016) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. EEO, 15 (1), 53-76.



Turabian Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. 2016. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Elementary Education Online, 15 (1), 53-76.



Chicago Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri." Elementary Education Online 15 (2016), 53-76.



MLA (The Modern Language Association) Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER. "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri." Elementary Education Online 15.1 (2016), 53-76. Print.



APA (American Psychological Association) Style

Suleyman Nihat ŞAD ,Yusuf Kenan ŞAHİNER (2016) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Elementary Education Online, 15 (1), 53-76.








AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS