Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 91-103


Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gökhan Atik,Oya Yerin Güneri.

Abstract
Bu çalışmada; Emmons, Haynes ve Comer (2002) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve ortaokul öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması iki farklı katılımcı grubu ile yapılmıştır. Birinci grup 314 (%44.4 erkek, %55.6 kız), ikinci grup ise 348 (%57.8 erkek, %42.2 kız) ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin Türkçe formu 36 madde ve 6 alt boyuttan (adalet, düzen ve disiplin, veli katılımı, kaynakların paylaşımı, öğrencilerin kişilerarası ilişkileri ve öğrenci-öğretmen ilişkileri) oluşmaktadır. Ölçek ayrıca benzeme ve ayırma geçerliğine de sahiptir. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için elde edilen iç-tutarlık katsayıları ve iki hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik değerleri de yeterli düzeydedir.

Key words: Okul İklimi, Geçerlik, Güvenirlik, Ortaokul Öğrencileri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gökhan Atik
Articles by Oya Yerin Güneri
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. EEO. 2016; 15(1): 91-103.


Web Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. https://ilkogretim-online.org/?mno=123969 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. EEO. 2016; 15(1): 91-103.Vancouver/ICMJE Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. EEO. (2016), [cited April 05, 2022]; 15(1): 91-103.Harvard Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri (2016) Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. EEO, 15 (1), 91-103.Turabian Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. 2016. Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elementary Education Online, 15 (1), 91-103.Chicago Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. "Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Elementary Education Online 15 (2016), 91-103.MLA (The Modern Language Association) Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri. "Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Elementary Education Online 15.1 (2016), 91-103. Print.APA (American Psychological Association) Style

Gokhan Atik ,Oya Yerin Guneri (2016) Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elementary Education Online, 15 (1), 91-103.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS