ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 125-135


Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi

Nesrin Işikoğlu Erdoğan,Abdullah Atan,Hayriye Asar,Feride Mumcular,Ahmet Yüce,Mehmet Kiraç,Çağatay Kilimlioğlu.

Abstract
Araştırmanın amacı, anaokuluna devam eden 4-5 yaş çocuklarına evde ve okulda uygulanan birlikte okuma etkinliklerinin niteliğini belirlemektir. Betimsel araştırmaya Denizli ilinde ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 46 öğretmen ve 45 veli çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma verileri yapılandırılmış gözlem tekniği ile toplanmış, video ile kaydedilmiş ve verilerin kodlanması amacıyla “yapılandırılmış gözlem formu” kullanılmıştır. Bu formda, hikâye öncesi, hikâye sırasında ve hikâye sonrasında yetişkin ve çocuk davranışlarını kodlamaya yönelik gözlem maddeler yer almaktadır. Sonuç olarak ebeveyn ve öğretmenlerin birlikte okuma etkinliklerinin niteliği incelenmiş ve birlikte okuma tekniklerinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca çocukların ebeveynleri ile birlikte okuduklarında katılımının öğretmenler ile birlikte okuduklarına göre daha az olduğu saptanmıştır.

Key words: Birlikte okuma, ebeveynle okuma, öğretmenle okuma, , hikâye okuma, okul öncesi eğitimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nesrin Işikoğlu Erdoğan
Articles by Abdullah Atan
Articles by Hayriye Asar
Articles by Feride Mumcular
Articles by Ahmet Yüce
Articles by Mehmet Kiraç
Articles by Çağatay Kilimlioğlu
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 125-135.


Web Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=123973 [Access: November 30, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 125-135.Vancouver/ICMJE Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. EEO. (2016), [cited November 30, 2023]; 15(1): 125-135.Harvard Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu (2016) Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. EEO, 15 (1), 125-135.Turabian Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. 2016. Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 125-135.Chicago Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. "Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15 (2016), 125-135.MLA (The Modern Language Association) Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu. "Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15.1 (2016), 125-135. Print.APA (American Psychological Association) Style

Nesrin Işikoğlu Erdoğan ,Abdullah Atan ,Hayriye Asar ,Feride Mumcular ,Ahmet Yuce,Mehmet Kirac,Cağatay Kilimlioğlu (2016) Ebeveyn ve Öğretmenlerin Birlikte Hikâye Okuma Etkinliklerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 125-135.