ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 136-147


Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi

Nurten Karacan Özdemir.

Abstract
Bu çalışmanın amacı “Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programı”nın 6. sınıf öğrencilerinin özgüven düzeyi üzerine etkisini incelemektir. Ön-test son-test ölçümlü deney ve kontrol gruplarından oluşan bu çalışmanın katılımcılarını, 12 deney ve 12 kontrol grubunda olmak üzere toplam 24 6. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Seksen dakikalık oturumlardan oluşan program, deney grubundaki katılımcılarla sekiz hafta süreyle yürütülmüştür. Çalışmanın modelini 2 X 2 öntest-sontest deneysel desen oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde bağımlı örneklemler için varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, “Bibliyopsikolojik danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programı”nın deney grubundaki katılımcıların özgüven puanları üzerinde anlamlı düzeyde bir artış sağladığı bulunmuştur.

Key words: Özgüven, Bibliyoterapi, Bibliyopsikolojik Danışma, 6. sınıf öğrencileri.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nurten Karacan Özdemir
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Nurten Karacan Ozdemir. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. EEO. 2016; 15(1): 136-147.


Web Style

Nurten Karacan Ozdemir. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. https://ilkogretim-online.org/?mno=123977 [Access: September 07, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Nurten Karacan Ozdemir. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. EEO. 2016; 15(1): 136-147.Vancouver/ICMJE Style

Nurten Karacan Ozdemir. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. EEO. (2016), [cited September 07, 2023]; 15(1): 136-147.Harvard Style

Nurten Karacan Ozdemir (2016) Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. EEO, 15 (1), 136-147.Turabian Style

Nurten Karacan Ozdemir. 2016. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. Elementary Education Online, 15 (1), 136-147.Chicago Style

Nurten Karacan Ozdemir. "Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi." Elementary Education Online 15 (2016), 136-147.MLA (The Modern Language Association) Style

Nurten Karacan Ozdemir. "Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi." Elementary Education Online 15.1 (2016), 136-147. Print.APA (American Psychological Association) Style

Nurten Karacan Ozdemir (2016) Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. Elementary Education Online, 15 (1), 136-147.