Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 148-159


Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Azmi Türkan,Hasan Aydın,Sadık Selman Üner.

Abstract
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, çokkültürlü eğitim tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. İlişkisel araştırma deseninde nicel çalışmanın örnekleminde, kolay ulaşılabilir amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Marmara bölgesinde bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 162 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği” ve “Epistemolojik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20 paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanları arttıkça bilginin yapılandırılmasına olan inançlarının artığı gözlemlenmiştir.

Key words: Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Epistemolojik İnanç, Tutum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Azmi Türkan
Articles by Hasan Aydın
Articles by Sadık Selman Üner
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 148-159.


Web Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=123978 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 148-159.Vancouver/ICMJE Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO. (2016), [cited April 05, 2022]; 15(1): 148-159.Harvard Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner (2016) Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO, 15 (1), 148-159.Turabian Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. 2016. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 148-159.Chicago Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15 (2016), 148-159.MLA (The Modern Language Association) Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner. "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15.1 (2016), 148-159. Print.APA (American Psychological Association) Style

Azmi Turkan ,Hasan Aydın,Sadık Selman Uner (2016) Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 148-159.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS