ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 160-171


Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek

Arzu Akar Gençer,Berrin Akman.

Abstract
Bu çalışmada, drama yöntemi kullanılarak çocukların drama çalışmaları öncesi ve sonrası bilim adamlarına ve icatlarına yönelik düşünceleri arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak konuyla ilgili 3 saatlik yaratıcı drama eğitim programı tasarlanmış ve tasarlanan eğitim programı çocuklara uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Ankara ve Kırklareli illerinde okul öncesi kurumlarına devam eden 6 yaş 59 kız ve 39 erkek olmak üzere toplam 98 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma; beş grupla öntest-sontest deneme modelli bir çalışma olarak desenlenmiştir. Drama çalışmaları öncesi ve sonrası, çocukların ‘Bilim İnsanlarına’ ilişkin düşünceleri arasındaki farklılıkları ölçmek amacıyla, drama çalışmaları öncesi ve sonrasında her bir çocuk için anket uygulanmıştır. Öntest-sontest uygulaması sonucu çocukların bilim insanları ve icatlarına yönelik cevaplarında, sontest lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, yaratıcı drama yöntemi sayesinde katılımcıların bilim adamlarının kim olduğuna, neler yaptıklarına, bilim adamlarının neleri icat ettikleri ile ilgili konularda fikir sahibi oldukları söylenebilir.

Key words: Okul Öncesi, Drama, Bilim İnsanları, İcatlar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arzu Akar Gençer
Articles by Berrin Akman
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. EEO. 2016; 15(1): 160-171.


Web Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. https://ilkogretim-online.org/?mno=123979 [Access: September 07, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. EEO. 2016; 15(1): 160-171.Vancouver/ICMJE Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. EEO. (2016), [cited September 07, 2023]; 15(1): 160-171.Harvard Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman (2016) Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. EEO, 15 (1), 160-171.Turabian Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. 2016. Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. Elementary Education Online, 15 (1), 160-171.Chicago Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. "Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek." Elementary Education Online 15 (2016), 160-171.MLA (The Modern Language Association) Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman. "Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek." Elementary Education Online 15.1 (2016), 160-171. Print.APA (American Psychological Association) Style

Arzu Akar Gencer ,Berrin Akman (2016) Çocukların Bilim İnsanları Ve İcatlarına Yönelik Fikirlerinin Oluşumunda Drama Yönteminin Etkisini İncelemek. Elementary Education Online, 15 (1), 160-171.