Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 172-185


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı

Fatih Öztürk,Elvan Günel.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin küresel sistem, sosyal adalet, karşılıklı bağlılık, karşılıklı bağımlılık, kültür, farklı kültür ve çeşitlilik gibi küresel eğitimin içerdiği konulara yönelik algılarını ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim yöntemiyle yapılan bu çalışmada, maksimum çeşitleme örnekleme tekniğine uygun olarak belirlenen dört farklı Sosyal Bilgiler öğretmeni ile çalışılmıştır. Katılımcılar Türkiye’de üç farklı devlet okulunda halen görev yapmaktadırlar. Veriler araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile yarı-yapılandırılmış bireysel görüşmeler ve araştırmanın inandırıcılığını arttırmak için sınıf-içi sürekli gözlemler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri tümevarımsal analiz yoluyla analiz edilmiştir

Key words: Sosyal Bilgiler, Küresel Sistemler, Küresel Eğitim, Çeşitlilik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih Öztürk
Articles by Elvan Günel
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. EEO. 2016; 15(1): 172-185.


Web Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. https://ilkogretim-online.org/?mno=123981 [Access: April 07, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. EEO. 2016; 15(1): 172-185.Vancouver/ICMJE Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. EEO. (2016), [cited April 07, 2022]; 15(1): 172-185.Harvard Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. EEO, 15 (1), 172-185.Turabian Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. 2016. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. Elementary Education Online, 15 (1), 172-185.Chicago Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı." Elementary Education Online 15 (2016), 172-185.MLA (The Modern Language Association) Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı." Elementary Education Online 15.1 (2016), 172-185. Print.APA (American Psychological Association) Style

Fatih Ozturk ,Elvan Gunel (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sistem, Küresel Eğitim ve Çeşitlilik Kavramlarına İlişkin Algısı. Elementary Education Online, 15 (1), 172-185.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS