Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 


Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Demet Girgin.

Abstract
Bu çalışmada, müzik öğretmenliği bölümleri ve güzel sanatlar liselerinde, bireysel çalgı öğretmenlerinin profillerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 47 madde ve 2 alt boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; “Kişisel Özellikler” . 97, “Mesleki Özellikler” . 96 dır. Ölçeğin bütününü Cronbach Alfa değeri . 96’dır. Açımlayıcı faktör analizinin ardından doğrulayıcı faktör analiziyle 2 faktörlü yapı sınanmış ve modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Çalgı Eğitiminde Öğretmen Profili Ölçeği’nin; müzik öğretmenliği bölümleri ve güzel sanatlar liselerinde bireysel çalgı öğretmenlerinin profilini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Key words: Çalgı eğitimi, etkili öğretmen, ölçek geliştirme, geçerlik-güvenirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Demet Girgin
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Demet Girgin. Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. EEO. 2018; 17(1): 47-56.


Web Style

Demet Girgin. Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124049 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Demet Girgin. Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. EEO. 2018; 17(1): 47-56.Vancouver/ICMJE Style

Demet Girgin. Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 47-56.Harvard Style

Demet Girgin (2018) Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. EEO, 17 (1), 47-56.Turabian Style

Demet Girgin. 2018. Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Elementary Education Online, 17 (1), 47-56.Chicago Style

Demet Girgin. "Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi." Elementary Education Online 17 (2018), 47-56.MLA (The Modern Language Association) Style

Demet Girgin. "Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi." Elementary Education Online 17.1 (2018), 47-56. Print.APA (American Psychological Association) Style

Demet Girgin (2018) Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Elementary Education Online, 17 (1), 47-56.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS