Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 204-218


Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü

Emine Babaoğlan,Ejder Çelik,Hülya Çakır.

Abstract
Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarının öğrencilerin yabancılaşmalarını yordama gücünü belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi ve betimsel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği ve Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çoklu doğrusal regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarının (“teknolojiye yönelik eğilim”, “teknolojinin olumsuzluğu”, “teknolojinin katkı ve önemi”, “herkes için teknoloji”) yabancılaşma (güçsüzlük, kuralsızlık, anlamsızlık, soyutlanma) duygularını yordadığı belirlenmiştir.

Key words: Teknolojiye Yönelik Tutum, Yabancılaşma.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emine Babaoğlan
Articles by Ejder Çelik
Articles by Hülya Çakır
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. EEO. 2016; 15(1): 204-218.


Web Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. https://ilkogretim-online.org/?mno=124053 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. EEO. 2016; 15(1): 204-218.Vancouver/ICMJE Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 204-218.Harvard Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır (2016) Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. EEO, 15 (1), 204-218.Turabian Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. 2016. Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. Elementary Education Online, 15 (1), 204-218.Chicago Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. "Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü." Elementary Education Online 15 (2016), 204-218.MLA (The Modern Language Association) Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır. "Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü." Elementary Education Online 15.1 (2016), 204-218. Print.APA (American Psychological Association) Style

Emine Babaoğlan ,Ejder Celik ,Hulya Cakır (2016) Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü. Elementary Education Online, 15 (1), 204-218.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS