ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 143-155


Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi

Ercan ÇOBAN, R. Nükhet DEMİRTAŞLI.

Abstract
Yarı deneysel bir araştırma olan bu çalışmanın amacı, test yönergesi ve test maddelerinin ölçtüğü bilişsel düzeyin tahmin davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 220 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilere, bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerini ölçen eşit sayıda madde içeren çoktan seçmeli ölçme ve değerlendirme dersi başarı testi uygulanmıştır. Test yönergesinin tahmin davranışı üzerindeki etkisini belirlemek için test dört farklı yönergeyle uygulanmıştır. Veriler; Kruskal-Wallis testi, ilişkili örneklemeler tek faktörlü varyans analizi ve Friedman testiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, tahmin davranışının test yönergesi ve testteki maddelerin ölçtüğü bilişsel düzeye göre manidar olarak değiştiğini göstermiştir.

Key words: Test yönergesi, düzeltme formülleri, bilişsel düzey, tahminle yanıtlama davranışı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ercan ÇOBAN
Articles by R. Nükhet DEMİRTAŞLI
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. EEO. 2018; 17(1): 143-155.


Web Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124057 [Access: September 08, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. EEO. 2018; 17(1): 143-155.Vancouver/ICMJE Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. EEO. (2018), [cited September 08, 2023]; 17(1): 143-155.Harvard Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI (2018) Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. EEO, 17 (1), 143-155.Turabian Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. 2018. Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. Elementary Education Online, 17 (1), 143-155.Chicago Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. "Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi." Elementary Education Online 17 (2018), 143-155.MLA (The Modern Language Association) Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI. "Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi." Elementary Education Online 17.1 (2018), 143-155. Print.APA (American Psychological Association) Style

Ercan COBAN , R. Nukhet DEMİRTAŞLI (2018) Test Maddelerinin Ölçtüğü Bilişsel Düzey ve Test Yönergesinin Tahminle Yanıtlama Davranışına Etkisi. Elementary Education Online, 17 (1), 143-155.