A short maintenance
Please visit a few minutes later
 

ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 234-250


8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi

Esma Buluş Kırıkkaya,Funda Dağ,Levent Durdu,Serpil Gerdan.

Abstract
Bu araştırmada, 8.sınıf “Doğal Süreçler” ünitesinin öğretimi için web tabanlı Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) yazılımı geliştirilmiş, geliştirilen yazılımın web tabanlı öğrenme ortamları açısından standartlara uygunluğu değerlendirilmiş ve sonrasında yazılımın öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Uygulamada, kontrol gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu iki ayrı devlet ortaokulundan çalışmaya katılan, toplam 66, 8.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, kullanılan BDÖ yazılımının hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ilgisini çektiği ve 8.sınıf “Doğal Süreçler” ünitesinin öğretiminde akademik başarının gelişimine olumlu yönde katkısı olduğu, kontrol grubunun akademik başarı gelişiminde ise herhangi bir değişim yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Key words: Bilgisayar Destekli Öğretim, Doğal Süreçler Ünitesi, Fen Eğitimi, Deneysel Desen, Web Tabanlı Öğretim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Esma Buluş Kırıkkaya
Articles by Funda Dağ
Articles by Levent Durdu
Articles by Serpil Gerdan
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. EEO. 2016; 15(1): 234-250.


Web Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124058 [Access: November 30, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. EEO. 2016; 15(1): 234-250.Vancouver/ICMJE Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. EEO. (2016), [cited November 30, 2023]; 15(1): 234-250.Harvard Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan (2016) 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. EEO, 15 (1), 234-250.Turabian Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. 2016. 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. Elementary Education Online, 15 (1), 234-250.Chicago Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. "8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi." Elementary Education Online 15 (2016), 234-250.MLA (The Modern Language Association) Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan. "8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi." Elementary Education Online 15.1 (2016), 234-250. Print.APA (American Psychological Association) Style

Esma Buluş Kırıkkaya ,Funda Dağ ,Levent Durdu ,Serpil Gerdan (2016) 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. Elementary Education Online, 15 (1), 234-250.