Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 156-186


Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yusuf Karademir, Ayşe Oğuz Ünver.

Abstract
Bu çalışmada sıcaklık, ısı kavramından bağımsız ve moleküler düzeye inilmeden, nasıl ölçülebildiğinden yola çıkarak tanımlanmaktadır. Çünkü sıcaklık maddenin fiziksel durumuna bağlı bir özelliktir. Çalışmada, öncelikle ortaokul öğrencilerinin (N=109) ve fen bilimleri öğretmen adaylarının (N=77) sıcaklık kavramına ait ön bilgilerinin ortaya çıkarılarak sorgulanması ve karşılaştırması amaçlanmıştır. Daha sonra sorgulamaya dayalı verilen eğitimin ardından gönüllü katılımcılar, farklı sıcaklık parametrelerini dikkate alarak termometreler tasarlamışlardır. Eylem araştırması türünde desenlenmiş çalışmada, tasarlanan ürünler araştırmacılar tarafından geliştirilen ürün değerlendirme formu ile karşılaştırmalı çözümlenmiştir. Araştırmada ilginç olarak öğretmen adaylarının termometrenin kullanımı, hava sıcaklığının ölçümü ve termometrenin yapısı temalarında, ortaokul öğrencilerine göre daha çok çelişkiye düştükleri gözlenmiştir. Tasarlanan termometreler değerlendirildiğinde de, ortaokul öğrencilerinin, öğretmen adaylarına göre daha yaratıcı oldukları söylenebilir. Genel sonuç olarak katılımcılar, çalışma sonunda sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılarak sıvılı termometrelerin çalışma prensibini, sıcaklık ölçümünü ve sıcaklık kavramının, maddenin makroskobik (gözle görülebilen) özelliklerini değiştirdiğini keşfederler.

Key words: Sıcaklık, termometre, sorgulama temelli bilim eğitimi (stbe), ortaokul öğrencileri, fen bilimleri öğretmen adayları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yusuf Karademir
Articles by Ayşe Oğuz Ünver
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. EEO. 2018; 17(1): 156-186.


Web Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. https://ilkogretim-online.org/?mno=124059 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. EEO. 2018; 17(1): 156-186.Vancouver/ICMJE Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 156-186.Harvard Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver (2018) Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. EEO, 17 (1), 156-186.Turabian Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. 2018. Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Elementary Education Online, 17 (1), 156-186.Chicago Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. "Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma." Elementary Education Online 17 (2018), 156-186.MLA (The Modern Language Association) Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver. "Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma." Elementary Education Online 17.1 (2018), 156-186. Print.APA (American Psychological Association) Style

Yusuf Karademir , Ayşe Oğuz Unver (2018) Sıcaklık Kavramının Ölçümü Üzerinden Sorgulanması: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Elementary Education Online, 17 (1), 156-186.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS