Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 187-206


Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları

Zuhal Yılmaz, Çiğdem Haser.

Abstract
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, adayların doğru matematiksel sonuçların neden doğru olduklarını da irdeledikleri ve etkinliklerde farklı matematiksel stratejileri ve gösterimleri kullandıkları, ve kendilerinin ve diğer adayların matematiksel stratejilerini derinlemesine irdelerken doğru matematiksel terminolojileri kullandıkları gözlenmiştir. Bu bulgular, adayların MABlerinin öğretim deneyi başına kıyasla geliştiğini göstermektedir. Bu gelişmenin nasıl bir örüntü içerisinde gerçekleştiği yeniden yapılandırma eylemleri olarak kodlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, adayların MABlerini yeniden yapılandırma eylemleri için gelişmekte olan bir çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu çerçeve, adayların MABlerini yedi farklı eylem ile yeniden yapılandırdıklarını göstermektedir. Bu eylemler Genel Alan Bilgisini, Özel Alan Bilgisini ve Yatay Alan Bilgisini yapılandırma eylemleri olarak alt kategorilerde ele alınmaktadır.

Key words: Öğrenme rotaları, öğretmen adayı, matematiksel alan bilğisi, yeniden yapılandırma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zuhal Yılmaz
Articles by Çiğdem Haser
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. EEO. 2018; 17(1): 187-206.


Web Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. https://ilkogretim-online.org/?mno=124061 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. EEO. 2018; 17(1): 187-206.Vancouver/ICMJE Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 187-206.Harvard Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser (2018) Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. EEO, 17 (1), 187-206.Turabian Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. 2018. Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. Elementary Education Online, 17 (1), 187-206.Chicago Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. "Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları." Elementary Education Online 17 (2018), 187-206.MLA (The Modern Language Association) Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser. "Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları." Elementary Education Online 17.1 (2018), 187-206. Print.APA (American Psychological Association) Style

Zuhal Yılmaz , Ciğdem Haser (2018) Öğrenme Rotaları Temelli Öğretimde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Alan Bilgilerini Yeniden Yapılandırmaları. Elementary Education Online, 17 (1), 187-206.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS