Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 273-285


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Sibel Açışlı.

Abstract
Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2011-2012 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (CCTDI) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünmeleri arasında bazı değişkenler açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmen adayları, eleştirel düşünme konusunda en yüksek puanı analitiklik alt ölçeğinden almışlardır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri cinsiyet değişkenine göre sadece açık fikirlilik alt ölçeğinde erkek öğrenciler lehine farklılık göstermiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre eleştirel düşünme eğilimleri açık fikirlilik alt ölçeğinde son sınıf öğrencilerine lehine farklılık göstermiştir. Öğretmen adaylarının 20'sinin (%10,0) değiştiren, 87'sinin (%43,5) özümseyen, 79'unun (%39,5) ayrıştıran, 14'ünün (%7,0) yerleştiren öğrenme stillerine sahip oldukları bulunmuştur. Öğretmen adaylarının baskın öğrenme stilleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının baskın öğrenme stilleri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Key words: Öğrenme Stilleri, Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Öğretmen Adayları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sibel Açışlı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sibel Acışlı. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 273-285.


Web Style

Sibel Acışlı. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124062 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Sibel Acışlı. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 273-285.Vancouver/ICMJE Style

Sibel Acışlı. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 273-285.Harvard Style

Sibel Acışlı (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. EEO, 15 (1), 273-285.Turabian Style

Sibel Acışlı. 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 273-285.Chicago Style

Sibel Acışlı. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15 (2016), 273-285.MLA (The Modern Language Association) Style

Sibel Acışlı. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15.1 (2016), 273-285. Print.APA (American Psychological Association) Style

Sibel Acışlı (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 273-285.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS