Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2016; 15(1): 286-298


Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Semra Öztürk Özgönenel,Alev Girli.

Abstract
Bu çalışmada, ilköğretim okullarında birinci kademede eğitim alan otizm tanılı öğrencilerin akranlarıyla ilişkilerini, okula uyumlarını ve sosyal kabullerini artırmak amacıyla geliştirilmiş olan bir eğitim programının etkililiği incelenmiştir. Araştırma, İzmir ilinde bulunan beş ilköğretim okulunda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma deseni olarak “ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen” ve nitel araştırma yöntemlerinden görüşme kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenini “eğitim programı”, bağımlı değişkelerini akranların sosyal kabulleri, okula uyumları, öğretmen ve akran merkezli sosyal davranışları oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; ‘Sosyal Kabul Ölçeği’, Sosyometri, “Öğretmen Görüşme Formu” ve Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Bulgular, akran ilişkilerini geliştirmek üzere hazırlanmış olan eğitim programının, akranların sosyal kabulleri ve otizmli öğrencilerin sosyal yeterlilik ve okula uyum davranışları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

Key words: Kaynaştırma, otizm, sosyal kabul, sosyometri, okula uyum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Semra Öztürk Özgönenel
Articles by Alev Girli
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 286-298.


Web Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124064 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. EEO. 2016; 15(1): 286-298.Vancouver/ICMJE Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. EEO. (2016), [cited April 06, 2022]; 15(1): 286-298.Harvard Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli (2016) Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. EEO, 15 (1), 286-298.Turabian Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. 2016. Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 286-298.Chicago Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. "Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15 (2016), 286-298.MLA (The Modern Language Association) Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli. "Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi." Elementary Education Online 15.1 (2016), 286-298. Print.APA (American Psychological Association) Style

Semra Ozturk Ozgonenel ,Alev Girli (2016) Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (1), 286-298.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS