ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 277-292


Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”

Tülin Haşlaman.

Abstract
Öğretim sürecinde uygun teknolojik süreçlerin ve kaynaklarının kullanılmasıyla öğrenmenin geliştirilmesi ve kalıcı olması amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrenme ortamlarında bilginin görselleştirilmesini sağlayan yöntem ve teknolojilerin kullanılmasıyla öğrenmenin güçlendirilmesi ve özdüzenleme süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, öğretmen adayları nasıl daha iyi öğrenebileceklerini yansıttıkları infografikleri tasarlamışlardır. Çalışmaya 2016-2017 güz döneminde 1. Sınıf öğrencisi olan 21 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada ilk olarak, betimsel analiz kullanılarak öğretmen adaylarının, kendi öğrenme yöntemlerini yansıttıkları infografiklerin, özdüzenleme süreçlerini kapsama potensiyeli, Zimmerman’ın (2000) özdüzenleme modeli temelinde geliştirilen gösterge listesi rehberliğinde, iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmada ikinci olarak öğretmen adaylarının infografik tasarlama sürecine ilişkin görüşleri, açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Sonuç olarak uzmanların görüşleri incelendiğinde, katılımcıların kendi öğrenme yöntemlerini yansıttıkları infografiklerin özdüzenleme süreçlerini kapsadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerine uygulanan tematik analiz sonuçlarına göre infografik hazırlama sürecininde, katılımcıların özdüzenleme becerilerinin desteklendiği görülmüştür. Son olarak dönem boyunca desteklenen özdüzenleyici öğrenme süreçleriyle infografik etkinliğinde değerlendirilen özdüzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki (r = .60) olduğu saptanmıştır.

Key words: Teknoloji entegrasyonu, özdüzenleyici öğrenme, özdüzenleme becerileri, infografik, öğretmen adayları, web tabanlı teknoloji araçları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tülin Haşlaman
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Tulin Haşlaman. Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. EEO. 2018; 17(1): 277-292.


Web Style

Tulin Haşlaman. Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. https://ilkogretim-online.org/?mno=124071 [Access: September 07, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Tulin Haşlaman. Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. EEO. 2018; 17(1): 277-292.Vancouver/ICMJE Style

Tulin Haşlaman. Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. EEO. (2018), [cited September 07, 2023]; 17(1): 277-292.Harvard Style

Tulin Haşlaman (2018) Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. EEO, 17 (1), 277-292.Turabian Style

Tulin Haşlaman. 2018. Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. Elementary Education Online, 17 (1), 277-292.Chicago Style

Tulin Haşlaman. "Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”." Elementary Education Online 17 (2018), 277-292.MLA (The Modern Language Association) Style

Tulin Haşlaman. "Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”." Elementary Education Online 17.1 (2018), 277-292. Print.APA (American Psychological Association) Style

Tulin Haşlaman (2018) Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenen Olmalarının İnfografik Aracılığıyla Desteklenmesi: “Nasıl Daha İyi Öğrenebilirim?”. Elementary Education Online, 17 (1), 277-292.