Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 314-335


Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri

Sabahat BURAK, Şerife ERDOĞAN.

Abstract
Bu araştırma yaratıcı drama ve Orff-Schulwerk uygulamalarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modelde yapılmıştır. Araştırmanın deneklerini, 2014- 2015 öğretim yılında Antalya ilinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 4-A, 4-B ve 4-C sınıfları arasında kura çekilerek deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Buna göre gruplar, yaratıcı drama yöntemiyle müzik öğretimi yapılan deney 1 grubu (n=15), Orff Schulwerk yaklaşımıyla müzik öğretimi yapılan deney 2 grubu (n=16) ve kontrol grubu (n=16) olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda dersler 4. sınıf müzik öğretmen kılavuz kitabından seçilen etkinliklerle yapılmıştır. Deney gruplarının ders planları araştırmacı tarafından yapılmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Her üç grubun da müzik dersleri araştırmacı tarafından işlenmiştir. Uygulamalar 8 hafta, haftada 1 ders saati olarak yapılmıştır. Her üç gruba da uygulamaların öncesinde ve sonrasında Müzik Dersine İlişkin Tutum Ölçeği (Özmenteş, 2005) uygulanmıştır. Deney grupları ve kontrol grubunun müzik dersine yönelik tutum son test puanları arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan analizler sonucu öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının yönteme göre farklılaştığı görülmüştür.

Key words: Yaratıcı drama, Orff Schulwerk, müzik dersine yönelik tutum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sabahat BURAK
Articles by Şerife ERDOĞAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. EEO. 2018; 17(1): 314-335.


Web Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. https://ilkogretim-online.org/?mno=124075 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. EEO. 2018; 17(1): 314-335.Vancouver/ICMJE Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 314-335.Harvard Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN (2018) Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. EEO, 17 (1), 314-335.Turabian Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. 2018. Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. Elementary Education Online, 17 (1), 314-335.Chicago Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. "Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri." Elementary Education Online 17 (2018), 314-335.MLA (The Modern Language Association) Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN. "Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri." Elementary Education Online 17.1 (2018), 314-335. Print.APA (American Psychological Association) Style

Sabahat BURAK , Şerife ERDOĞAN (2018) Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. Elementary Education Online, 17 (1), 314-335.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS