Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 347-366


İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi

Celal Teyyar UĞURLU, Behiye ERTAŞ.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında gerçekleştirilen denetimlerde yönetici görüşlerine göre “kurum denetim boyutlarının” ne düzeyde denetlendiğini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak nicel ve nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır Araştırma kapsamında, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sivas il merkezinde görev yapan 285 ilköğretim okulu yöneticisinden 203 ilköğretim okulu yöneticisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Ayrıca nitel boyut için, çalışma grubu içerisinden maksimum çeşitlilik örneklemesi‟ esas alınarak 37 ilköğretim okulu müdürü seçilmiştir. Araştırmanın nitel boyutuyla ilgili görüşme formları kullanılarak elde edilen yazılı veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.

Key words: Okul yöneticisi, denetmen, kurum denetimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Celal Teyyar UĞURLU
Articles by Behiye ERTAŞ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(1): 347-366.


Web Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124079 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(1): 347-366.Vancouver/ICMJE Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 347-366.Harvard Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ (2018) İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. EEO, 17 (1), 347-366.Turabian Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. 2018. İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (1), 347-366.Chicago Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. "İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 347-366.MLA (The Modern Language Association) Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ. "İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi." Elementary Education Online 17.1 (2018), 347-366. Print.APA (American Psychological Association) Style

Celal Teyyar UĞURLU , Behiye ERTAŞ (2018) İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (1), 347-366.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS