Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 367-383


Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği

Fatma AĞGÜL YALÇIN, Mehmet YALÇIN.

Abstract
Bu çalışma öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul öncesi eğitimin temel sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemi Ağrı il merkezindeki okullarda görev yapan 82 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 12 açık uçlu soru içeren yazılı görüş formuyla toplanan veriler betimsel analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenlerin sınıf büyüklüklerinin öğrenci sayısı ve etkinlikler için uygun olmadığını, okul öncesi eğitim kurumlarında bahçenin muhakkak olması gerektiğini, okul öncesi eğitim verilen sınıfların ilköğretimle aynı çatı altında olmaması gerektiği, ailelerin çoğunlukla okul öncesi eğitimi destekledikleri, etkinliklere ara verilmeden devam edilmesinin çocuklar ve öğretmenler için uygun olmadığını, anne ve baba tutumlarının uygulamaları ve etkinlikleri olumsuz etkilediklerini düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, beslenme konusunda çocukların yemek seçmesi, ailelerin gönderilen listeye uymaması, sağlıksız beslenme istekleri gibi hususlarda sorun yaşadıkları, okul öncesi eğitim programının kazanım ve göstergeler açısından anlaşılır olmadığını düşündükleri, programın uygulanabilmesi için sınıf büyüklüklerinin ve materyal eksikliklerinin sorun olduğunu düşündükleri, programın değerler, din eğitimi gibi konularda yetersiz olduğunu ve öz bakım becerilerini kazandırmada yetersizlikler taşıdığını düşündükleri çalışmanın ulaşılan sonuçlarındandır. Ayrıca öğretmenlerin farklı yaş gruplarının bir arada olduğu sınıf ortamının uygulamalar için uygun olmadığını ve büyük çocukların aktif ve lider olma çabasının ve etkinlikleri daha çabuk yaparak küçük çocukların dikkatinin dağılmasına sebep olduğunu düşündükleri, kaynaştırma eğitimi gerektiren çocuğun bulunmasını durumunu ise sınıftaki çocukların önceden bilgilendirilerek, empati kurmaları için yönlendirildikleri, hikaye, oyun, drama gibi yöntemlerle gelecek çocuğun durumunun anlaşılmasının sağlama yoluna gittikleri elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.

Key words: Okul öncesi eğitim, eğitim programı, beslenme sorunları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma AĞGÜL YALÇIN
Articles by Mehmet YALÇIN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. EEO. 2018; 17(1): 367-383.


Web Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. https://ilkogretim-online.org/?mno=124080 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. EEO. 2018; 17(1): 367-383.Vancouver/ICMJE Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 367-383.Harvard Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN (2018) Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. EEO, 17 (1), 367-383.Turabian Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. 2018. Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. Elementary Education Online, 17 (1), 367-383.Chicago Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. "Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği." Elementary Education Online 17 (2018), 367-383.MLA (The Modern Language Association) Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN. "Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği." Elementary Education Online 17.1 (2018), 367-383. Print.APA (American Psychological Association) Style

Fatma AĞGUL YALCIN , Mehmet YALCIN (2018) Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği. Elementary Education Online, 17 (1), 367-383.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS