Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 384-395


Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki

Zeynep Banu GÜNDÜZ, Arzu ÖZYÜREK.

Abstract
Bu çalışmada, lise öğrencilerinin okul tükenmişlikleri ile anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Karabük İl merkezinde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarının 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem grubunu 342 kız 218 erkek olmak üzere toplam 560 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Ortaöğretim Okul Tükenmişlik Ölçeği” ve “Anne Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Spearman’s Korelasyon Katsayısı ve Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma testi, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, örneklem grubunda yer alan lise öğrencilerinin en fazla Ders Çalışmaktan Tükenme alt boyutunda tükenmişlik yaşadıkları, okul tükenmişliği düzeyleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin, anne babalarını demokratik olarak algılama durumu arttıkça okul tükenmişliklerinin azaldığı, anne babalarını otoriter ve koruyucu olarak algılama durumu arttıkça okul tükenmişliklerinin arttığı belirlenmiştir.

Key words: Okul tükenmişliği, anne-baba tutumu, lise öğrencileri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zeynep Banu GÜNDÜZ
Articles by Arzu ÖZYÜREK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. EEO. 2018; 17(1): 384-395.


Web Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. https://ilkogretim-online.org/?mno=124081 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. EEO. 2018; 17(1): 384-395.Vancouver/ICMJE Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 384-395.Harvard Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK (2018) Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. EEO, 17 (1), 384-395.Turabian Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. 2018. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. Elementary Education Online, 17 (1), 384-395.Chicago Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. "Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki." Elementary Education Online 17 (2018), 384-395.MLA (The Modern Language Association) Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK. "Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki." Elementary Education Online 17.1 (2018), 384-395. Print.APA (American Psychological Association) Style

Zeynep Banu GUNDUZ , Arzu OZYUREK (2018) Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki. Elementary Education Online, 17 (1), 384-395.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS