Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(1): 431-439


Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Halime YILDIRIM, Menekşe UYSAL SARAÇ, Şener BÜYÜKÖZTÜRK.

Abstract
Yapısal eşitlik modellemesinde küllanılan parametre kestirim yöntemleri verinin sürekli, sıralı olüp olmamasına ve dağılımın normalliğine ğöre farklılık ğöstermektedir. Sıralı verilerle çalışıldığında en sık küllanılan parametre kestirim yöntemi WLS (weiğhted least sqüares- ağırlıklandırılmış en küçük kareler) olüp, dağılıma ilişkin herhanği bir varsayım ğerektirmemesi avantajı iken, büyük örneklemler ğerektirmesi dezavantajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda Robüst WLS kestirim yöntemleri WLSM (weighted least squares mean-ortalamaya ğöre düzeltilmiş ağırlıklandırılmış en küçük kareler) ve WLSMV (weighted least squares mean and variance-ortalama ve varyansa ğöre düzeltilmiş ağırlıklandırılmış en küçük kareler) sıklıkla küllanılmakla beraber, küçük örneklemlerde ve farklı dağılım koşüllarında WLS kestirim yöntemine alternatif olüp olamayacağı önemli ğörülmektedir. Bü çalışmada PISA 2012’de yer alan matematiğe yönelik tütüm maddelerinden olüşan 5 faktörlü model temel alınarak 3 farklı dağılım (ÇK=0,00; 1,00 ve 1,50) ve 4 farklı örneklem büyüklüğü (N=200, 500 ve 1000) koşüllarında WLS, WLSM ve WLSMV yöntemleri karşılaştırılmıştır. Farklı örneklem büyüklüğü koşülü altında WLSMV yönteminin WLSM ve WLS yöntemlerinden daha iyi üyüm indeksleri ürettiği belirlenirken, özellikle küçük örneklem koşüllarında WLS yöntemine bir alternatif olabileceği belirlenmiştir. Dağılımın çarpıklığına ğöre ise WLS, WLSM ve WLSMV kestirim yöntemleri incelendiğinde, dağılımın çarpıklığına karşı en dayanıklı kestirim yönteminin WLSMV oldüğü ğörülmüştür.

Key words: Yapısal Eşitlik modellemesi, ağırlıklandırılmış en küçük kareler (wls), ortalamaya ğöre düzeltilmiş ağırlıklandırılmış en küçük kareler (wlsm), ortalama ve varyansa ğöre düzeltilmiş ağırlıklandırılmış en küçük kareler (wlsmv), parametre kestirim yöntemleri, dağılım ve örneklem büyüklüğü, simülasyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Halime YILDIRIM
Articles by Menekşe UYSAL SARAÇ
Articles by Şener BÜYÜKÖZTÜRK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. EEO. 2018; 17(1): 431-439.


Web Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. https://ilkogretim-online.org/?mno=124086 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. EEO. 2018; 17(1): 431-439.Vancouver/ICMJE Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(1): 431-439.Harvard Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK (2018) Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. EEO, 17 (1), 431-439.Turabian Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. 2018. Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Elementary Education Online, 17 (1), 431-439.Chicago Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. "Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması." Elementary Education Online 17 (2018), 431-439.MLA (The Modern Language Association) Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK. "Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması." Elementary Education Online 17.1 (2018), 431-439. Print.APA (American Psychological Association) Style

Halime YILDIRIM , Menekşe UYSAL SARAC , Şener BUYUKOZTURK (2018) Farklı Örneklem Büyüklüğü ve Dağılımı Koşullarında WLS ve Robust WLS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Elementary Education Online, 17 (1), 431-439.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS