Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1150-1167


Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Alper Başbay, D. Yelda Kağnıcı, Makbule Başbay.

Abstract
Bu araştırma değişkenler arasındaki ilişkileri olduğu gibi tanımlamaya çalışan ilişkisel tarama türündedir. Bu çalışmada öğretmenlerin algılanan çokkültürlü yeterlikleri, ahlaki olgunluk/yargı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada farklı düzeylerde görev yapan 372 öğretmenden veri toplanmıştır. Verilerin toplanabilmesi için üç ayrı ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarını ölçmek için Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği”; ahlaki olgunluk/yargı düzeyini ölçmek için Türkçe’ye Çiftçi (1997) tarafından uyarlanan “Ahlaki Yargı Testi” ve kişilik özelliklerini ölçmek için Atak (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “On-Maddeli Kişilik Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Araştırmada çoklu-gösterge-çoklu-neden (MİMİC) modeli kullanılmıştır. MIMIC modeli, araştırma soruları doğrultusunda, kişilik puanlarının çokkültürlü yeterlik algılarını doğrudan ve ahlaki yargı değişkeni üzerinden dolaylı olarak etkileyip etkilemediğini sınamak için kurulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde ahlaki yargı puanlarının diğer değişkenler ile yeteri kadar yüksek bir korelasyona sahip olmadığı görülmüştür. Analiz sonucunda ahlaki yargı ile algılanan çokkültürlü yeterlikler ve kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamışken, kişilik ve çokkültürlü yeterlik algıları arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.

Key words: Çokkültürlü Yeterlik Algıları, Ahlaki Yargı, Kişilik, Öğretmen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Alper Başbay
Articles by D. Yelda Kağnıcı
Articles by Makbule Başbay
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1150-1167.


Web Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124166 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1150-1167.Vancouver/ICMJE Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1150-1167.Harvard Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay (2018) Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1150-1167.Turabian Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. 2018. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1150-1167.Chicago Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. "Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1150-1167.MLA (The Modern Language Association) Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay. "Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1150-1167. Print.APA (American Psychological Association) Style

Alper Başbay , D. Yelda Kağnıcı , Makbule Başbay (2018) Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1150-1167.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS