Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1168-1189


Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi

Serhat Odluyurt, Hülya Ceren Tutuk, Tezcan Çavuşoğlu.

Abstract
Konuşamayan veya iletişimi işlevine uygun kullanamayan otizmli çocukların iletişim kurabilmeleri için alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinden (ADİS) yararlanılabilmektedir. ADİS, sözel iletişim becerilerinde geriliği olan çocukların hâlihazırdaki iletişim becerilerinin yerine geçmeyi ya da desteklemeyi amaçlayan sistemler olarak tanımlanmaktadır Bu çalışmanın amacı; otizmli çocuklara iletişim becerilerini desteklemek üzere ADİS yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara ilişkin güncel bilgi sunmak ve sonuçlara dayalı önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla; otizmli çocukların farklı düzeylerdeki iletişim performansları üzerinde, ADİS yöntemlerinin etkililiğini değerlendiren ve uluslararası hakemli dergilerde 2010-2017 yılları arasında yayımlanmış toplam 30 makale incelenmiştir. Araştırmalara ERIC, Akademik Search Complete ve Google Scholar veri tabanlarında yapılan elektronik taramalar sonucu ulaşılmıştır. Belirlenen makaleler temel betimsel özellikleri, makalelerin yöntemsel özellikleri ve makalelerin amaç ve sonuç bulguları kategorileri açısından incelenmiştir. Sonuçta, ADİS uygulamalarının otizmli çocuklara çok farklı düzeylerde iletişim becerilerin öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada, incelenen araştırmalardan elde edilen bulgular yorumlanmış, uygulamacılara ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Key words: Otizm, Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri(ADİS), Alanyazın incelemesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serhat Odluyurt
Articles by Hülya Ceren Tutuk
Articles by Tezcan Çavuşoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. EEO. 2018; 17(3): 1168-1189.


Web Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124168 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. EEO. 2018; 17(3): 1168-1189.Vancouver/ICMJE Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1168-1189.Harvard Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu (2018) Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. EEO, 17 (3), 1168-1189.Turabian Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. 2018. Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1168-1189.Chicago Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. "Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1168-1189.MLA (The Modern Language Association) Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu. "Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1168-1189. Print.APA (American Psychological Association) Style

Serhat Odluyurt , Hulya Ceren Tutuk , Tezcan Cavuşoğlu (2018) Otizmli Çocuklar ve Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri: Alanyazın İncelemesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1168-1189.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS