Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1224-1237


Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Servet Kardeş, Berrin Akman.

Abstract
Öğretmenin çocuğa yönelik algısı ve çocuğa bakışı, öğretmenin çocuğa yaklaşımı ve davranışı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Çocukların etnik geçmişinin de öğretmen davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardır. Mülteci-sığınmacı çocukların eğitiminde gelişme kaydedebilmek için öğretmenlerin çocuklarla ve aileleriyle güvene dayalı bir iletişim geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenin mülteci-sığınmacı çocuğun kültürüne hakim olması hem çocukla olumlu ilişkiler geliştirmesine yol açar hem de çocukların topluma adapte olmasına yardımcı olur. Akran zorbalığı, sosyal dışlanma ve çocuğun kültürüne karşı ön yargılar çocuğun topluma uyumuna engel olur. Bu yüzden bu araştırmanın amacı öğretmenlerin Suriyeli sığınmacı çocukların eğitimiyle ilgili görüş ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada sınıf gözlemi, 4 öğretmenle görüşme ve 15 öğretmenden yapılandırılmış formlarla veri toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların dil öğrenmeyle ilgili ve okula uyum ile ilgili sorunları öne çıkmıştır. Öğretmenlerin kişisel ilgilerinin ve motivasyonlarının arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Çocuklarının dil problemlerinin ve uyum problemlerinin çözümü için okul öncesi eğitim almaları gerektiği ifade edilmiştir. Son olarak çocukların yaşadıkları travmaların etkisinin azaltılması amacıyla destek hizmetlerinin arttırılması ve etkin hale getirilmesi önerilmiştir.

Key words: İlkokul öğretmenleri, Göç, Suriyeli Mülteciler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Servet Kardeş
Articles by Berrin Akman
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. EEO. 2018; 17(3): 1224-1237.


Web Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. https://ilkogretim-online.org/?mno=124172 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. EEO. 2018; 17(3): 1224-1237.Vancouver/ICMJE Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1224-1237.Harvard Style

Servet Kardeş , Berrin Akman (2018) Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. EEO, 17 (3), 1224-1237.Turabian Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. 2018. Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Elementary Education Online, 17 (3), 1224-1237.Chicago Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. "Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri." Elementary Education Online 17 (2018), 1224-1237.MLA (The Modern Language Association) Style

Servet Kardeş , Berrin Akman. "Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1224-1237. Print.APA (American Psychological Association) Style

Servet Kardeş , Berrin Akman (2018) Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Elementary Education Online, 17 (3), 1224-1237.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS