Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1238-1251


Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Murat Sinan Özkan, Selim Gündoğan, Jale Eldeleklioğlu.

Abstract
Bu çalışmada lise öğrencilerinde risk alma davranışının karar verme becerileri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 195’i kız ve 145’i erkek olmak üzere toplam 340 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmada lise öğrenicilerinin risk alma davranışlarını belirlemek için “Ergenlerde Risk Alma Ölçeği”, karar verme becerilerini belirlemek için “Karar Stratejileri Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Tekniği ve Çoklu Regresyon Analizi Tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazınıyla ilişkisi içinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Key words: Risk alma, Karar Verme Becerisi, Ergen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Sinan Özkan
Articles by Selim Gündoğan
Articles by Jale Eldeleklioğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1238-1251.


Web Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124173 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1238-1251.Vancouver/ICMJE Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1238-1251.Harvard Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu (2018) Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1238-1251.Turabian Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. 2018. Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1238-1251.Chicago Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. "Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1238-1251.MLA (The Modern Language Association) Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu. "Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1238-1251. Print.APA (American Psychological Association) Style

Murat Sinan Ozkan , Selim Gundoğan , Jale Eldeleklioğlu (2018) Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Karar Verme Becerileri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1238-1251.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS