Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1302-1316


Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

İbrahim Uysal, Selin Sarıça.

Abstract
Çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri alanyazında çok fazla araştırılmamış bir konu olduğundan geçerliği ve güvenirliği belirlenmiş herhangi bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu yönde; araştırmanın amacı, çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin duyuşsal özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Afyonkarahisar ilinde yer alan okullarda öğrenim gören 234 ve Aydın ilinde yer alan okullarda öğrenim gören 220 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçek geliştirme aşamasında madde geçerliğine yönelik olarak madde ölçek korelasyonları hesaplanmıştır ve alt grup-üst grup ortalamalarının karşılaştırılmasına dayalı madde analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde faktör çıkarma yöntemi olarak temel bileşenler analizi seçilmiştir. İki boyutlu bir yapıda olduğu gözlenen ölçekte boyutlar arasında ilişki bulunduğundan döndürme yöntemi olarak eğik döndürme yöntemlerinden PROMIN seçilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi yöntemi olarak dirençli ağırlıklı en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Ölçek güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach Alpha, Tabakalı Alfa, Armor Teta, McDonald Omega katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 3’lü derecelendirilen ve 13 maddeden oluşan ölçekten elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre benzer örneklemler için ölçme aracının geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesi beklenmektedir.

Key words: Çizgi Filmler, İlkokul Öğrencileri, Ölçek Geliştirme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim Uysal
Articles by Selin Sarıça
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. EEO. 2018; 17(3): 1302-1316.


Web Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. https://ilkogretim-online.org/?mno=124182 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. EEO. 2018; 17(3): 1302-1316.Vancouver/ICMJE Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1302-1316.Harvard Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca (2018) Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. EEO, 17 (3), 1302-1316.Turabian Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. 2018. Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Elementary Education Online, 17 (3), 1302-1316.Chicago Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. "Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması." Elementary Education Online 17 (2018), 1302-1316.MLA (The Modern Language Association) Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca. "Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1302-1316. Print.APA (American Psychological Association) Style

İbrahim Uysal , Selin Sarıca (2018) Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Elementary Education Online, 17 (3), 1302-1316.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS