Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1283-1301


Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ayhan Aydın, Abdullah Selvitopu, Metin Kaya.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, PISA 2015 programında en başarılı olan ülkeler ile Türkiye’nin sonuçlarını eğitim yatırımlarının dağılımı bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli karşılaştırmalar yapabilmek için en başarılı 10 ülke, OECD ortalaması ve Türkiye’nin sonuçları incelenmiştir. Çalışma, literatür inceleme çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri inceleme yöntemi olarak doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, PISA başarısında gayri safi yurt içi hasıla ile 6-15 yaş grubu toplam eğitim harcamaları miktarı arasında pozitif bir ilişki olduğu ancak bu süreçte öğrenci performansını yükseltmek için daha farklı değişkenlerin de etkili olduğu saptanmıştır. Diğer yandan çoğu başarılı ülkede öğretim materyali yeterli düzeyde iken, Türkiye’de özellikle SED profili düşük okullarda yetersizdir. Öğrenci ve öğretmen oranlarına ilişkin genel, ülkeler arası ve OECD ortalaması, Türkiye ile karşılaştırıldığında dikkat çekici düzeyde bir farklılaşma bulunmamaktadır. Türkiye’de SED profili düşük okullarda çalışan öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılım oranları oldukça düşük düzeydedir. Ayrıca yıllık toplam ve 6-15 yaş genel toplam ders saatlerinin en başarılı ülkelere göre oldukça yüksek olmasına rağmen öğrenci performansının istenen düzeyde olmaması, derslerdeki nitelik sorunlarını gündeme getirmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’nin okul öncesi eğitime katılım oranının diğer ülkelere göre oldukça düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, eğitimin en temel eğitsel amaçlarından olan etkin düşünme, algılama, iletişim kurma ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek için eğitim politikalarının sosyal adalet kavramı çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi önerilebilir.

Key words: PISA 2015, Eğitim Yatırımları, SED profili, Türkiye.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayhan Aydın
Articles by Abdullah Selvitopu
Articles by Metin Kaya
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. EEO. 2018; 17(3): 1283-1301.


Web Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. https://ilkogretim-online.org/?mno=124186 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. EEO. 2018; 17(3): 1283-1301.Vancouver/ICMJE Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1283-1301.Harvard Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya (2018) Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. EEO, 17 (3), 1283-1301.Turabian Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. 2018. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Elementary Education Online, 17 (3), 1283-1301.Chicago Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. "Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme." Elementary Education Online 17 (2018), 1283-1301.MLA (The Modern Language Association) Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya. "Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1283-1301. Print.APA (American Psychological Association) Style

Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya (2018) Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Elementary Education Online, 17 (3), 1283-1301.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS