Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1317-1335


Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri

Zülfiye Zeybek, Aslıhan Üstün, Ahmet Birol.

Abstract
İspat kavramının matematik eğitimindeki yeri ve önemi son yıllarda yapılan eğitim reformlarının açıkça belirttiği “matematiksel ispatların ana okuldan lise son sınıfa kadar matematik derslerinin önemli bir parçası olmalıdır” yönündeki önerisi ile vurgulanmaktadır. Ders kitap inceleme çalışmaları ise ders kitapları ile güncel reform önerilerinin aynı doğrultuda olmadığını kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmanın amacı matematiksel ispat etkinliklerinin ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında hangi sıklıkla yer bulduğunu araştırmaktır. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tokat ili bölgesinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik derslerinde kullanılan kitaplarda yer alan ispat etkinlikleri incelenmiştir. Seçilen ders kitapları en az iki kodlayıcı tarafından iki aşamada kodlanmıştır. Birinci aşamada ders kitaplarında yer alan örnek, problem, etkinlik, uygulama ve değerlendirme soru sayları belirlenirken; ikinci aşamada ise muhakeme-ve-ispat etkinlikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre ortaokul ders materyallerinde yer alan toplamda incelenen 2831 matematiksel aktiviteden sadece 177 (% 6) aktivitenin muhakeme-ve-ispat etkinliği olma özelliği taşıdığı görülmüştür. Ders materyallerinde yer alan muhakeme-ve-ispat etkinliklerinden 80 (% 45) aktivitenin ispat olmayan argüman özelliği taşırken sadece 18 (% 10) aktivitenin ispat olma özelliği taşıdığı bulunmuştur. Bu bulgular ışığında ders kitaplarında yer alan muhakeme-ve-ispat etkinliklerinin sayısı güncel eğitim reformlarının ve matematik eğitimcilerinin önerileri ile uyuşmadığı görülmüştür.

Key words: Çıkarım, İspat, Muhakeme, Ortaokul Matematiği, Örüntü


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zülfiye Zeybek
Articles by Aslıhan Üstün
Articles by Ahmet Birol
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. EEO. 2018; 17(3): 1317-1335.


Web Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. https://ilkogretim-online.org/?mno=124187 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. EEO. 2018; 17(3): 1317-1335.Vancouver/ICMJE Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1317-1335.Harvard Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol (2018) Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. EEO, 17 (3), 1317-1335.Turabian Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. 2018. Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. Elementary Education Online, 17 (3), 1317-1335.Chicago Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. "Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri." Elementary Education Online 17 (2018), 1317-1335.MLA (The Modern Language Association) Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol. "Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1317-1335. Print.APA (American Psychological Association) Style

Zulfiye Zeybek , Aslıhan Ustun , Ahmet Birol (2018) Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Yeri. Elementary Education Online, 17 (3), 1317-1335.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS