Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1378-1401


Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları

Sevda GÖKTEPE YILDIZ, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR.

Abstract
Çalışmanın amacı öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme yaklaşımlarını belirlemeye yarayan bir ölçme aracı geliştirmek ve geliştirilen ölçek aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin matematiği öğrenme yaklaşımlarını incelemektir. Bu araştırma hem bir ölçek geliştirme çalışması olup geliştirilen Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını sunmaktadır hem de betimsel bir çalışma olup öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme yaklaşımlarını araştırmaktadır. Araştırma 790 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile öğrencilerin öğrenme yaklaşımları için 3 faktör ortaya çıkmıştır: derinlemesine, yüzeysel ve stratejik. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu üç faktör ile uyum gösteren bir model elde edilmiştir. Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .789 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler 33 maddeden ve 3 faktörden oluşan Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin (6, 7 ve 8. sınıf) matematik öğrenme yaklaşımları sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Key words: Matematik öğrenme yaklaşımları, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik, ortaokul öğrencileri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevda GÖKTEPE YILDIZ
Articles by Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. EEO. 2018; 17(3): 1378-1401.


Web Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. https://ilkogretim-online.org/?mno=124196 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. EEO. 2018; 17(3): 1378-1401.Vancouver/ICMJE Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1378-1401.Harvard Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR (2018) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. EEO, 17 (3), 1378-1401.Turabian Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. 2018. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. Elementary Education Online, 17 (3), 1378-1401.Chicago Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları." Elementary Education Online 17 (2018), 1378-1401.MLA (The Modern Language Association) Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR. "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1378-1401. Print.APA (American Psychological Association) Style

Sevda GOKTEPE YILDIZ , Ahmet Şukru OZDEMİR (2018) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları. Elementary Education Online, 17 (3), 1378-1401.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS