Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1402-1416


Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi

Hilal Güşta Şahin, Süleyman Doğu.

Abstract
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki devlet üniversitelerinde okul öncesi eğitimi programlarına devam eden okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirlemek için öncelikle Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin her birinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle bir üniversite olmak üzere yedi üniversite belirlenmiştir. Bu üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi anabilim dalında okumakta olan 3. ve 4. Sınıf öğretmen adayları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu çalışma, nicel araştırma desenlerinden biri olan tarama araştırması olarak planlanmıştır. Çalışmaya 942’si kadın ve 156’sı erkek toplam 1098 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Güven (2013) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” ve Güven ve Aydoğdu (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine, okudukları sınıf ve lisans not ortalaması değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, yaş, devam edilen program (normal öğretim-ikinci öğretim) ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik davranış puanlarının cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, yaş, okudukları sınıf, devam ettikleri program (normal öğretim-ikinci öğretim) ve lisans not ortalamaları değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutum puanları ile çevre sorunlarına yönelik davranış puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.

Key words: Çevre Sorunları, Tutum, Davranış, Okul Öncesi, Öğretmen Adayları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hilal Güşta Şahin
Articles by Süleyman Doğu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1402-1416.


Web Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124198 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1402-1416.Vancouver/ICMJE Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1402-1416.Harvard Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu (2018) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1402-1416.Turabian Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. 2018. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1402-1416.Chicago Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1402-1416.MLA (The Modern Language Association) Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1402-1416. Print.APA (American Psychological Association) Style

Hilal Guşta Şahin , Suleyman Doğu (2018) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1402-1416.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS