Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1417-1443


Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Serhat Serhat ODLUYURT, Meryem ŞENTÜRK.

Abstract
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yürütülen gelişimsel yetersizliği olan bireylere öğretim sunmak üzere eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin kullanıldığı araştırmalara ilişkin güncel bilgi sunmak ve sonuçlara dayalı önerilerde bulunmaktır. Bu çalışma kapsamında 2000-2016 yılları arasında eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin kullanıldığı 41 çalışma incelenmiştir. İlgili çalışmalara Google Scholar ve Ulusal Tez Merkezi internet sitelerinden araştırmacılar tarafından belirlenen anahtar sözcükleri kullanılarak elektronik tarama gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında ulaşılan çalışmalar katılımcılar (yaş, tanı, cinsiyet), değişkenler (bağımlı ve bağımsız değişkenler), yöntem (araştırma modeli, güvenilirlik verileri, sosyal geçerlilik ve uygulayan kişi ya da kişiler) ve bulgu özellikleri (genelleme ve izleme) olmak üzere dört ana başlıkta incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemiyle yapılan çalışmaların çoğunu zihinsel yetersizlik tanısı almış bireyler oluşturmaktadır. Eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin akademik beceriler, mesleki beceriler, toplumsal yaşam becerileri, öz bakım becerileri, boş zaman becerileri, ev becerileri ve iletişim becerilerinin öğretiminde etkili olduğu ortaya konulmuştur

Key words: Eşzamanlı İpucuyla Öğretim, Tek Denekli Araştırmalar, Betimsel Analiz, Gelişimsel Yetersizlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serhat Serhat ODLUYURT
Articles by Meryem ŞENTÜRK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1417-1443.


Web Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124200 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1417-1443.Vancouver/ICMJE Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1417-1443.Harvard Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK (2018) Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1417-1443.Turabian Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. 2018. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1417-1443.Chicago Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1417-1443.MLA (The Modern Language Association) Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK. "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1417-1443. Print.APA (American Psychological Association) Style

Serhat Serhat ODLUYURT , Meryem ŞENTURK (2018) Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1417-1443.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS