Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1463-1475


Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi

Alican Gülle, Nezaket Bilge Uzun, Cenk Akay.

Abstract
Bireylerin müziksel öğrenme süreçleri sonucunda ortaya koymuş oldukları performans müziksel performanstır. Müziksel performans, aynı zamanda bireylerin yaşamış oldukları öğrenme süreçleri sonucunda başarı seviyelerini göstermektedir. Bu nedenle müziksel performansların doğru, dikkatli bir şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, genellenebilirlik kuramı ile farklı değişkenlik kaynaklarından da gelen hatalar dikkate alınarak ortaokul öğrencilerinin blok flüt icra performanslarını ölçen, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Yapılan literatür taraması sonucunda, blok flüt icra performansına yönelik bir ölçme aracı geliştirilmediğinden araştırma önem ve özgünlük taşımaktadır.
Yapılan araştırmada öğrencilerin blok flüt icra performansına yönelik performans düzeylerini ölçen ve analitik dereceli puanlama anahtarından elde edilen performans puanlarının güvenirliğinin belirlenmesi amaçlandığından betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 6. Sınıfta öğrenim gören 23 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin blok flüt icra performansı araştırmacılar tarafından hazırlanan analitik dereceli puanlama anahtarı ile üç müzik öğretmeni tarafından puanlanmıştır. Analitik dereceli puanlama anahtarı ile toplanan verilerin analizinde, tüm hata kaynaklarını aynı anda değerlendirerek güvenirliğin belirlenmesini sağlayan Genellenebilirlik Kuramı (GK) kullanılmıştır. GK ya dayalı yapılan analizler sonucunda; ortaokul öğrencilerine yönelik oluşturulan blok flüt icra performansı dereceli puanlama anahtarının güvenilir ve geçerli (g: 0.89, phi: 0,79) bir ölçme aracı ve ideal puanlayıcı sayısının 4 olduğuna ; kapsam geçerliği bakımından belirlenen görev basamaklarının beceriyi yeterince açığa çıkardığına ulaşılmıştır.

Key words: Blok flüt performansı, Genellenebilirlik teorisi, Müzik eğitimi, Analitik rubrik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Alican Gülle
Articles by Nezaket Bilge Uzun
Articles by Cenk Akay
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1463-1475.


Web Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124232 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1463-1475.Vancouver/ICMJE Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1463-1475.Harvard Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay (2018) Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1463-1475.Turabian Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. 2018. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1463-1475.Chicago Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. "Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1463-1475.MLA (The Modern Language Association) Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay. "Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1463-1475. Print.APA (American Psychological Association) Style

Alican Gulle , Nezaket Bilge Uzun , Cenk Akay (2018) Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1463-1475.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS