Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1496-1510


Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi

Merve KOCAGÜL SAĞLAM, Gül ÜNAL ÇOBAN.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen bilimleri dersinde en çok kullanılan akıl yürütme becerileri konusunda düzeylerinin belirlenmesi için çoktan seçmeli bir test geliştirmektir. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli benimsenmiştir. Testin geliştirilme sürecinde, alan yazında var olan akıl yürütme becerilerine yönelik hazırlanmış diğer çoktan seçmeli testler ve çeşitli kaynaklarda yer alan akıl yürütme becerilerini belirleme amacındaki sorular incelenmiştir. 37 adet sorudan oluşan pilot soru formunun kapsam geçerliği uzman görüşü yoluyla sağlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen revizyonlardan sonra pilot soru formu üç farklı devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan 432 öğretmen adayına ve çeşitli okullarda görev yapmakta olan 48 fen bilimleri öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler daha sonra sırasıyla madde analizi ve testin yapı geçerliği için tetrakorik korelasyona dayalı açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Madde analizi sonucu ayırtedicilik indeksi 0,30’dan düşük olan on soru testten çıkarılmıştır. Son hali 27 maddeden oluşan testin orta düzeyde güçlüğe (p=0,523) ve yüksek düzeyde ayırtediciliğe (rjx=0,480) sahip olduğu belirlenmiştir. Testin KR-20 güvenirlik katsayısı ise .812 olarak bulunmuştur. Testin yapı geçerliği sonucunda ise faktör yükleri .24 ile .77 arasında değişen maddelerin tek bir faktör altında toplandıkları belirlenmiştir. Test geliştirme sürecinde elde edilen bulgular geliştirilen Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Key words: Akıl Yürütme Becerileri, Fen Bilimleri Öğretmenleri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Test Geliştirme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Merve KOCAGÜL SAĞLAM
Articles by Gül ÜNAL ÇOBAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. EEO. 2018; 17(3): 1496-1510.


Web Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124234 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. EEO. 2018; 17(3): 1496-1510.Vancouver/ICMJE Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1496-1510.Harvard Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN (2018) Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. EEO, 17 (3), 1496-1510.Turabian Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. 2018. Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1496-1510.Chicago Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. "Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1496-1510.MLA (The Modern Language Association) Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN. "Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1496-1510. Print.APA (American Psychological Association) Style

Merve KOCAGUL SAĞLAM , Gul UNAL COBAN (2018) Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Akıl Yürütme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1496-1510.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS