Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1524-1547


Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar

Kibar AKTIN.

Abstract
Araştırmada yedi, dokuz ve on yaş grubu sığınmacı çocukların mutluluk temalı çizimlerine yansıyan simgelerini belirlemek ve bu simgeleri sosyo-psikolojik bir bakış açısı ile değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma modelinde fenomenolojik desen olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, bir merkez ilçede ilkokula devam eden 11 sığınmacı çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları çocukların resimleri ve bu resimlere ilişkin çocuklarla yapılan görüşme kayıtları ve katılımcı gözlemci notlarından oluşmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların resimlerinde bulunan büyük nesnelerin (evler, elma, elma ağaçları, merdiven, bahçe) çocukların geçmişte yaşadıkları mekânların göstergeleri olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu unsurlar çocukların geçmişe özleminin ve o döneme ilişkin mutluluğun simgeleri olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan bu büyük objeler ile birlikte eksik uzuvlu küçük insan figürleri, silik çizimler, güneşten uzakta çizilen objeler, zıt objeler (güneş, koyu bulutlar) ve zıt renkler çocukların özlemle birlikte karamsar, kaygılı ve güvensizlik hisleri içerisinde karmaşık duygular yaşadıklarını göstermektedir. Sığınmacı çocukların akranlarıyla iletişimini ve vatandaşlığa entegrasyonunu hızlandıracak okul içi ve dışı sosyal aktivitelerin düzenlenmesinin ve bu etkinliklere katılımının teşvik edilmesinin onları daha mutlu edeceği ve topluma uyumunu kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Unutulmamalıdır ki, bugünün mutlu çocukları yarına dair barışçıl bir dünyanın umudu olacaktır.

Key words: Sığınmacı Çocuklar, Çocuk Resimleri, İlkokul


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kibar AKTIN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kibar AKTIN. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. EEO. 2018; 17(3): 1524-1547.


Web Style

Kibar AKTIN. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. https://ilkogretim-online.org/?mno=124241 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Kibar AKTIN. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. EEO. 2018; 17(3): 1524-1547.Vancouver/ICMJE Style

Kibar AKTIN. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1524-1547.Harvard Style

Kibar AKTIN (2018) Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. EEO, 17 (3), 1524-1547.Turabian Style

Kibar AKTIN. 2018. Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. Elementary Education Online, 17 (3), 1524-1547.Chicago Style

Kibar AKTIN. "Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar." Elementary Education Online 17 (2018), 1524-1547.MLA (The Modern Language Association) Style

Kibar AKTIN. "Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1524-1547. Print.APA (American Psychological Association) Style

Kibar AKTIN (2018) Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar. Elementary Education Online, 17 (3), 1524-1547.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS