Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1566-1582


Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İshak Kozikoğlu, Rezzan Zeliha Erden.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefesi inançları ile eleştirel pedagoji ilkelerine katılma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 341 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Eğitim İnançları Ölçeği’ ve ‘Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve basamaklı regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının en çok benimsedikleri eğitim felsefelerinin sırasıyla varoluşçuluk, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik olduğu ve eleştirel pedagoji ilkelerine orta düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerine katılma durumları ile benimsedikleri eğitim felsefelerinden arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinden ilerlemecilik, varoluşçuluk ve yeniden kurmacılık felsefelerinin öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerine katılma durumlarındaki varyansın %12.8’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Key words: Eleştirel Pedagoji, Eğitim Felsefeleri, Öğretmen Adayları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İshak Kozikoğlu
Articles by Rezzan Zeliha Erden
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1566-1582.


Web Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124247 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1566-1582.Vancouver/ICMJE Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1566-1582.Harvard Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden (2018) Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1566-1582.Turabian Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. 2018. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1566-1582.Chicago Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. "Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1566-1582.MLA (The Modern Language Association) Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden. "Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1566-1582. Print.APA (American Psychological Association) Style

İshak Kozikoğlu , Rezzan Zeliha Erden (2018) Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1566-1582.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS