Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1583-1603


Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri

Demet Sever, Betül Baldan, Burcu Tuğlu, Kevser Kabaoğlu, Yaprak Alagöz Hamzaj.

Abstract
Bu çalışmanın amacı küreselleşme bağlamında Türkiye’de ve eğitim alanında başarıyı yakalamış örnek ülkelerde atılan adımların karşılaştırılması; bu kapsamda ülkemizdeki gelişme ve düzenlemelere ışık tutulması ve gerekli başarıyı yakalamak adına eksikliklerin saptanarak bu alanda atılması gerekli adımlara yönelik öneriler sunulmasıdır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Program for International Student Assessment, PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) ve OECD Daha İyi Yaşam İndeksi (OECD Better Life Index) sonuçları dikkate alınarak Singapur, Çin, Güney Kore, Japonya, Kanada, İngiltere ve Danimarka ülkelerinin eğitim sistemleri küreselleşme bağlamında incelenmiştir. Araştırmada Bereday tarafından geliştirilen analitik karşılaştırmalı eğitim araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın bulguları Türkiye’nin küreselleşme sürecinde eğitimini geliştirmek ve iyileştirmek için önemli adımlar attığını ortaya koymuştur. Ancak yapılan düzenlemelerin daha kalıcı ve etkili olabilmesi için hangi eğitim basamağında olursa olsun ilgili konu alanı uzmanlarının görüşleri alınarak, değişikliklerin tüm eğitim basamaklarıyla koordinasyon içinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca küreselleşme sürecinde her ülkenin kendi öz değerlerini ve özelliklerini göz önünde tutarak ve küresel gereklilikleri de dikkate alarak ilerlemesinin gerektiği vurgulanmıştır.

Key words: Küreselleşme, Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitimde Yenilikler, Analitik Karşılaştırmalı Eğitim Yöntemi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Demet Sever
Articles by Betül Baldan
Articles by Burcu Tuğlu
Articles by Kevser Kabaoğlu
Articles by Yaprak Alagöz Hamzaj
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. EEO. 2018; 17(3): 1583-1603.


Web Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. https://ilkogretim-online.org/?mno=124251 [Access: April 04, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. EEO. 2018; 17(3): 1583-1603.Vancouver/ICMJE Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. EEO. (2018), [cited April 04, 2022]; 17(3): 1583-1603.Harvard Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj (2018) Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. EEO, 17 (3), 1583-1603.Turabian Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. 2018. Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. Elementary Education Online, 17 (3), 1583-1603.Chicago Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. "Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri." Elementary Education Online 17 (2018), 1583-1603.MLA (The Modern Language Association) Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj. "Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1583-1603. Print.APA (American Psychological Association) Style

Demet Sever , Betul Baldan , Burcu Tuğlu , Kevser Kabaoğlu , Yaprak Alagoz Hamzaj (2018) Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri. Elementary Education Online, 17 (3), 1583-1603.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS