Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1604-1618


60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

Serkan Demir, Elif Üstün.

Abstract
Araştırmanın amacı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 60-66 aylık olan çocuklarını ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran velilerin ve aynı dönem birinci sınıf okutan öğretmenlerin uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma deseni nitel bir çalışma olup fenomenoloji yaklaşımı kulla­nılmıştır. Çalışma grubunu, çocukları ilkokul 1.sınıfta eğitim alan 30 veli ile İstanbul İlinde 7 ilköğretim okulunda görev yapan 32 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniğine uygun olarak elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz yön­temi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılan­dırılmış görüşme formu, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda velilerin çocuklarını ilkokul 1.sınıfa erken kayıt yaptırmalarını neden olan en önemli faktörün 1.sınıf öğretim programının 60-66 aylık çocukların gelişim özelliği dikkate alınarak hazırlanacağının ve etkinliklerin oyun dönemi çocuğuna yönelik olacağının belirtilmesi olduğu tespit edilmiştir. Veliler süreç içerisinde çocuklarının ödev yapmada isteksizlik yaşadıklarını ve çocukların harfleri kavramada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler ise anasınıfına gitmeyen öğrencilerin çizgi çalışmalarında zorlandıklarını ve farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıflarda olmalarının süreci olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Key words: Birinci Sınıf; İlkokula Başlama Yaşı; Okula Erken Başlama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan Demir
Articles by Elif Üstün
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Serkan Demir , Elif Ustun. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1604-1618.


Web Style

Serkan Demir , Elif Ustun. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124253 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Serkan Demir , Elif Ustun. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. EEO. 2018; 17(3): 1604-1618.Vancouver/ICMJE Style

Serkan Demir , Elif Ustun. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1604-1618.Harvard Style

Serkan Demir , Elif Ustun (2018) 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. EEO, 17 (3), 1604-1618.Turabian Style

Serkan Demir , Elif Ustun. 2018. 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1604-1618.Chicago Style

Serkan Demir , Elif Ustun. "60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1604-1618.MLA (The Modern Language Association) Style

Serkan Demir , Elif Ustun. "60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1604-1618. Print.APA (American Psychological Association) Style

Serkan Demir , Elif Ustun (2018) 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1604-1618.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS