Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1619-1630


Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları

Kıvanç BOZKUŞ, Yüksel GÜNDÜZ.

Abstract
Araştırmanın amacı okul müdürlerinin liderlikleri ile onların algıladıkları psikolojik doğum sıraları arasında bir bağlantının olabilirliğini saptamaktır. Durum incelemesi araştırmalarından iç içe geçmiş tek durum deseni çalışmanın amacını gerçekleştirmek için seçilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Artvin il merkezindeki ilk ve orta dereceli resmi okullarda görev yapan 10 müdür ve 10 öğretmen oluşturmaktadır. Müdürlerin psikolojik doğum sıraları onlara uygulanan bir envanter ile saptanmış, liderlik tarzları ise onların idaresinde çalışan öğretmenlerle yapılan görüşmeler ile saptanmaya çalışılmıştır. Farklı liderlik kuramlarına göre bulgular irdelendiğinde küçük ve büyük çocuk konumundaki müdürlerin farklı liderlik tarzlarına sahip olabileceği belirlenmiştir. Küçük çocuk konumundaki müdürün demokratik, özgürlükçü, yetki devreden ve insan ilişkilerini önemseyen bir liderliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre bu müdür onları karar alma sürecine katmakta, onların görüşlerine saygı duymakta, görevlerin yerine getirilişini insani ihtiyaçların önüne geçirmemekte, eğitimle ilgili konuları özellikle de performans ve başarıya dönük hedef belirleme gibi görevleri öğretmenlere devretmektedir. Büyük çocuk konumundaki müdürün bu özelliklere zıt bir şekilde, öğretmenleri aldıkları kararlara ortak etmeyip sadece onlara danıştığı, görevlerin yerine getirilmesine öncelik verdiği, eğitimsel hedefleri kendisinin belirlediği ortaya konmuştur. Müdürler arasında ortak noktalar da saptanmıştır. Müdürler öğretmenleri güdüleme, değerlere vurgu yapma, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama, okulun vizyonundan öğretmenleri haberdar etme, eğitim sistemi ve dünyadaki değişimlere ayak uydurma konularında etkili davranışlar gösterememişlerdir.

Key words: Okul; müdür; öğretmen; liderlik; doğum sırası


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kıvanç BOZKUŞ
Articles by Yüksel GÜNDÜZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. EEO. 2018; 17(3): 1619-1630.


Web Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. https://ilkogretim-online.org/?mno=124257 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. EEO. 2018; 17(3): 1619-1630.Vancouver/ICMJE Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1619-1630.Harvard Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ (2018) Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. EEO, 17 (3), 1619-1630.Turabian Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. 2018. Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. Elementary Education Online, 17 (3), 1619-1630.Chicago Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. "Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları." Elementary Education Online 17 (2018), 1619-1630.MLA (The Modern Language Association) Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ. "Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1619-1630. Print.APA (American Psychological Association) Style

Kıvanc BOZKUŞ , Yuksel GUNDUZ (2018) Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları. Elementary Education Online, 17 (3), 1619-1630.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS