Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1631-1643


Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları

Berrin Akman, İpek Karlıdağ, Zübeyde Zeynep Özen.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının erken müdahale kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmen adaylarının erken müdahale kavramına ilişkin metaforları belirlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının erken müdahale kavramına ilişkin algılarının sınıf düzeyi, cinsiyet, mezun oldukları lise türü, daha önce erken müdahale ile ilgili herhangi bir ders, eğitim ya da seminer alma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgileri de alınmıştır. Araştırma katılımcılarını 167 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri incelendikten sonra 8 katılımcının verisi belli bir metafor geliştirilmediği için araştırmadan çıkarılmış ve araştırma 159 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar 4 kavramsal kategoriye ayrılmıştır. Veri analizi sonucunda metaforlara ilişkin kategoriler; “kurtarıcı”, “önleyici”, “tıbbi müdahale” ve “fayda” şeklindedir. Erken müdahale kavramına ilişkin oluşturulan kavramsal kategoriler bir bütün olarak düşünüldüğünde en çok geliştirilen metaforlar; ilkyardım, ilaç, hayat kurtaran, hayat kurtarma, su cankurtaran ve can simididir.

Key words: Erken müdahale; okul öncesi eğitim; metafor


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Berrin Akman
Articles by İpek Karlıdağ
Articles by Zübeyde Zeynep Özen
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. EEO. 2018; 17(3): 1631-1643.


Web Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. https://ilkogretim-online.org/?mno=124260 [Access: April 06, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. EEO. 2018; 17(3): 1631-1643.Vancouver/ICMJE Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. EEO. (2018), [cited April 06, 2022]; 17(3): 1631-1643.Harvard Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen (2018) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. EEO, 17 (3), 1631-1643.Turabian Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. 2018. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. Elementary Education Online, 17 (3), 1631-1643.Chicago Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları." Elementary Education Online 17 (2018), 1631-1643.MLA (The Modern Language Association) Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1631-1643. Print.APA (American Psychological Association) Style

Berrin Akman , İpek Karlıdağ , Zubeyde Zeynep Ozen (2018) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları. Elementary Education Online, 17 (3), 1631-1643.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS