Open Access and Peer-reviewed
Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board Aims & Scope About Journal News & Announcements


Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1644-1661


Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları

İkbal Sarıduman, Oktay Bektaş, Mustafa Hamalosmanoğlu.

Abstract
Bu çalışmanın başlıca amacı farklı fen bilimleri öğretmenlerinden fen bilimleri dersi alan 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik bakış açılarının nasıl olduğunu belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan “fenomenoloji” deseni kapsamında amaçlı örneklem seçilerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında güz döneminde Kayseri ili Talas ve Kocasinan ilçesinde bulunan üç farklı ortaokulda 6. sınıflarda öğrenim gören dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede demografik (üç adet) ve araştırma (on adet) sorularından oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılarak kod, tema ve kategoriler oluşturulmuştur. İç ve dış geçerlik ile iç ve dış güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üç katılımcı fen bilimlerine yönelik olumlu bakış açısı sergilerken, bir katılımcı (Veli) olumsuz bakış açısı göstermiştir. Bu katılımcı olumsuz bakış açısı göstermesinin sebebini fen bilimleri öğretmeni olarak ifade etmiştir. Tüm katılımcılar feni sevdiğini ifade etmiştir. Örneğin, Fatma “Fen derslerini seviyorum…” demiştir. Bir katılımcı ise (Ayşe) fen bilimlerinin zor bir ders olduğunu belirtmiştir. Ali ve Veli ise fen bilimlerinin günlük yaşamla ilgili olduğunu düşünmüştür. Fen bilimlerine yönelik öğrencilerin olumlu bakış açıları geliştirmelerinin sağlanabilmesi için öğretmenlere yönelik sunulabilecek önerilerin belirtmesiyle çalışma sonuçlandırılmıştır.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İkbal Sarıduman
Articles by Oktay Bektaş
Articles by Mustafa Hamalosmanoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. EEO. 2018; 17(3): 1644-1661.


Web Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. https://ilkogretim-online.org/?mno=124263 [Access: April 05, 2022].


AMA (American Medical Association) Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. EEO. 2018; 17(3): 1644-1661.Vancouver/ICMJE Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. EEO. (2018), [cited April 05, 2022]; 17(3): 1644-1661.Harvard Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu (2018) Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. EEO, 17 (3), 1644-1661.Turabian Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. 2018. Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. Elementary Education Online, 17 (3), 1644-1661.Chicago Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. "Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları." Elementary Education Online 17 (2018), 1644-1661.MLA (The Modern Language Association) Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu. "Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1644-1661. Print.APA (American Psychological Association) Style

İkbal Sarıduman , Oktay Bektaş , Mustafa Hamalosmanoğlu (2018) Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları. Elementary Education Online, 17 (3), 1644-1661.
AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed
&
Abstracted


Indexing

İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO) is indexed in:


ABOUT JOURNAL
POLICIES
STATEMENTS