A short maintenance
Please visit a few minutes later
 

ISSN 1305-3515
 

Research Article 
EEO. 2018; 17(3): 1672-1690


Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi

Esat AVCI, Özgül SU ÖZENİR.

Abstract
Bu araştırma, Mersin’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları sürecine dahil olan okulların proje yürütücüleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı bilim fuarı sürecini proje yürütücüsü öğretmenlerin gözünden incelemektir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mersin’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvurusu yapmış proje yürütücüsü 301 öğretmenden 214’üdür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilim Fuarı Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Verilen cevapların bir kısmı frekans ve yüzde kullanılarak, bir kısmı da içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yürütücü öğretmenler, bilim fuarlarının, okullar için olumlu katkılar sağlayan bir organizasyon olduğunu belirtmişlerdir.

Key words: Bilim Fuarları; Proje; Yürütücü Öğretmen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Esat AVCI
Articles by Özgül SU ÖZENİR
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. EEO. 2018; 17(3): 1672-1690.


Web Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. https://ilkogretim-online.org/?mno=124269 [Access: November 30, 2023].


AMA (American Medical Association) Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. EEO. 2018; 17(3): 1672-1690.Vancouver/ICMJE Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. EEO. (2018), [cited November 30, 2023]; 17(3): 1672-1690.Harvard Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR (2018) Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. EEO, 17 (3), 1672-1690.Turabian Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. 2018. Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1672-1690.Chicago Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. "Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi." Elementary Education Online 17 (2018), 1672-1690.MLA (The Modern Language Association) Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR. "Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi." Elementary Education Online 17.3 (2018), 1672-1690. Print.APA (American Psychological Association) Style

Esat AVCI , Ozgul SU OZENİR (2018) Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 17 (3), 1672-1690.